meydiyyət

Adnan Oktarın 28 yanvar 2011 Kaçkar Tv-dəki canlı söhbətindən

Adnan Oktar: Səba surəsi, 34-cü ayə; “Biz hansı ölkəyə bir xəbərdar edici göndərdiksə, mütləq oranın “rifah içində yaşayan öndə gələnləri”:

“Həqiqətən biz, sizin özüylə göndərildiyiniz şeyi tanımırıq” demişlər.” Məsələn, indi də Mehdi (ə.s)-dan bəhs edirik, insanlar “biz Mehdi (ə.s)-ı tanımırıq” deyirlər. “İsa Məsih (ə.s) enəcək” deyirik, “onu da tanımırıq” deyirlər.

“Biz hansı ölkəyə bir xəbərdar edici göndərdiksə, mütləq oranın “rifah içində yaşayan öndə gələnləri”,” bəzi dindar yoldaşlar var, xalq ifadəsi ilə bir az varlanmış, özünə bir holdinq açmış, iş yerləri qurmuş, “görməmişin avtomobili olmuş havaya uçmuş” deyərlər, adam qudurur.

Pozadan-pozaya, haldan hala, şəkildən-şəklə girir və şişir və şişincə də ağlasığmaz şərhlərlə, ağlasığmaz inkarlarla nə İslam Birliyini istəyir, nə Türk-İslam Birliyini istəyir, nə Mehdi (ə.s)-ı, nə İsa (ə.s)-ı istəyir.

Daima da bir ayağı həccdə, bir ayağı Şamda, görən də son dərəcə dindar zənn edər.

ALTUĞ BERKER: İndi oxuduğunuz ayənin daha əvvəl ayə və surə nömrəsi etibarilə İstanbula işarə etdiyini söyləmişdiniz, hocam.

ADNAN OKTAR: Bəli, Səba surəsi 34-cü surədir, ayə nömrəsi də 34. “Biz hansı ölkəyə bir xəbərdar edici göndərdiksə, mütləq oranın “rifah içində  yaşayan öndə gələnləri”: “Həqiqətən biz, sizin özüylə göndərildiyiniz şeyi tanımırıq” demişlər.”

Əbcədi də Mehdi (ə.s)-ın çıxış… ardı...

 

Adnan Oktarın 22 aprel 2011 A9 Tv və Kaçkar Tv-dəki canlı söhbətindən

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Hud surəsi, 117-ci ayə; “Xalqı, islah edən kəslər ikən, sənin Rəbbin o ölkələri zülm ilə həlak edəcək deyildi.” Yəni, bir ölkədə, bir yerdə haqqıyla təbliğ varsa; nəhy-i anil münkər, əmr-i bil maruf varsa, mehdiyyət varsa, o ölkədə zülmlə həlak olmur. Bədiüzzaman deyir ki; “Risalə-i Nurun intişarı, Türkiyənin ll Dünya müharibəsinə girməsinə maneə törətdi” deyir və Qurandan əbcədlə də buna işarə edən də şərhləri var. Həqiqətən, Risalə-i Nur külliyyatı, o dövrdə bütün Anadolunu əhatə etmişdi. Qəribə bir şəkildə dünya liderləri, dünyanı idarə edən qaranlıq güclər toplandılar, heç cür Türkiyəni döyüşə salma qərarını ala  bilmədilər. Allah aldırmadı. İblislə, şeytanla çox boğuşdular, şeytana çox təkid etdilər, amma şeytandan o icazəni heç cür ala bilmədilər. Şeytanın ağzı burulmuşdu çünki, danışa bilmədi şeytan və ll Dünya müharibəsinə Türkiyəni sala bilmədilər. Risalə-i Nurun bərəkətiylədir, inşaAllah. Allahın icazəsiylə, inşaAllah.

qurani-kc999rim-3