Adnan Oktarın 28 yanvar 2011 Kaçkar Tv-dəki canlı söhbətindən

Adnan Oktar: Səba surəsi, 34-cü ayə; “Biz hansı ölkəyə bir xəbərdar edici göndərdiksə, mütləq oranın “rifah içində yaşayan öndə gələnləri”:

“Həqiqətən biz, sizin özüylə göndərildiyiniz şeyi tanımırıq” demişlər.” Məsələn, indi də Mehdi (ə.s)-dan bəhs edirik, insanlar “biz Mehdi (ə.s)-ı tanımırıq” deyirlər. “İsa Məsih (ə.s) enəcək” deyirik, “onu da tanımırıq” deyirlər.

“Biz hansı ölkəyə bir xəbərdar edici göndərdiksə, mütləq oranın “rifah içində yaşayan öndə gələnləri”,” bəzi dindar yoldaşlar var, xalq ifadəsi ilə bir az varlanmış, özünə bir holdinq açmış, iş yerləri qurmuş, “görməmişin avtomobili olmuş havaya uçmuş” deyərlər, adam qudurur.

Pozadan-pozaya, haldan hala, şəkildən-şəklə girir və şişir və şişincə də ağlasığmaz şərhlərlə, ağlasığmaz inkarlarla nə İslam Birliyini istəyir, nə Türk-İslam Birliyini istəyir, nə Mehdi (ə.s)-ı, nə İsa (ə.s)-ı istəyir.

Daima da bir ayağı həccdə, bir ayağı Şamda, görən də son dərəcə dindar zənn edər.

ALTUĞ BERKER: İndi oxuduğunuz ayənin daha əvvəl ayə və surə nömrəsi etibarilə İstanbula işarə etdiyini söyləmişdiniz, hocam.

ADNAN OKTAR: Bəli, Səba surəsi 34-cü surədir, ayə nömrəsi də 34. “Biz hansı ölkəyə bir xəbərdar edici göndərdiksə, mütləq oranın “rifah içində  yaşayan öndə gələnləri”: “Həqiqətən biz, sizin özüylə göndərildiyiniz şeyi tanımırıq” demişlər.”

Əbcədi də Mehdi (ə.s)-ın çıxış tarixini verir. O tərəfdən də çox mənalıdır.

“De ki: “Rəbbimiz (qiyamət günü) bizi bir yerə yığacaq, sonra da haqq ilə aramızı ayıracaq. O, (həqiqi hökmünü verərək haqq ilə batilin arasını) ayırandır, (hər şeyi haqqıyla) biləndir.”

Bax, “O, (həqiqi hökmünü verərək haqq ilə batilin arasını),” yəni şeytanla, şeytan hizbiylə, dəccal hizbiylə mehdiyyətin, “batilin arasını vurandır, (hər şeyi haqqıyla) biləndir.” Əbcədi tam 2010 tarixini verir.

“Biz səni ancaq bütün insanlara bir müjdə verici və xəbərdar edici olaraq göndərdik. Ancaq insanların çoxu bilmirlər.” İndi Mehdi (ə.s)-ı bir çox insan bilmir. Hz. İsa (ə.s)-ın enişini də bir çox insan bilmir. Bu ayə Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə işarə edir.

Lakin mən işarəli mənasını söyləyirəm. “Onlar: “Əgər doğru sözlüsünüzsə, bu vəd (etdiyiniz əzab) nə zamandır?” deyərlər.”

Qiyamət nə vaxt qopacaq” deyə soruşurlar. “De ki: “sizin üçün təyin olunmuş bir gün vardır ki, ondan nə bir an təxirə salına bilərsiniz, nə də (bir an) önə alına bilərsiniz.”” Allahın icazəsi ilə 2120 kimi Allah Qiyaməti qoparacaq, inşaAllah.