matəm

Müşriklərin matəm anlayışı

Ölüm hadisəsi baş verərkən günlərlə yas tutmaq, gülməmək, sevincə dair hər şeyi həyatdan çıxarmaq bir cahillik adətidir. Müsəlmanlar üçün ölüm dünyadakı imtahanın sona çatması, həqiqi yurd olan axirətə keçid və hər şeydən əhəmiyyətlisi ən sevimli olan Rəbbimizə qovuşmaqdır. Bu səbəblə, müsəlmanlar bir kimsənin ölüm zamanı matəm tutmazlar. Tam tərsinə, sevdiklərinin Allaha qovuşmasından ötəri sevinər, “inşaAllah Rəbbim ondan razı olmuşdur” deyə dua edərlər. Matəm, qədərdəki hikməti qavraya bilməyən, qədərə könüldən təslim olmamış, Allahın yaratmasındakı gözəllikləri görə bilməyən, dünyanın keçici olduğunu bilməyən insanların batil bir adətidir.

Buna görə ölüm hadisəsi olduğunda müsəlmanlar bir-birlərinə yas tutmağı tövsiyə etməzlər. Kədərlənməyi tövsiyə etməzlər. Hüznlü olmağı tövsiyə etməzlər. Bədbəxt olmağı tövsiyə etməzlər. Ölüm hadisəsi baş verdiyindəmüsəlmanlar bir-birlərinə səbirli olmağı, Allahın qədərdə təqdir etdiyini sevinclə qarşılamağı tövsiyə edərlər. Çünki yas tutmaq demək, haşa Allahın təqdir etdiyi qədərdən razı olmamaq deməkdir. Yas tutmaq demək, haşa Allahın yaratdığına üsyan etmək deməkdir.

“Suriyada, Fələstində, Misirdə insanlar ölərkən siz necə əylənirsiniz?”-deyə düşüncəsini ifadə edən bəzi insanlar da bu həqiqəti unudur. Suriyada, Misirdə, İraqda və dünyanın hər hansı bir yerində yaşanan itkilər, ağrılar qarşısında müsəlmanların yas tutması deyil, bu ağrıların sona çatması üçün səy göstərməsi lazımdır. Qaldı ki, bu tənqidi ifadə edən insanların özləri də dünyadakı bütün bu ağrılara… ardı...