Maidə surəsi 63-64

Maidə surəsi, 63-64-cü ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Bax, deyilir ki, Allah 63-cü ayədə “Nə üçün din xadimləri və baş keşişlər onlara günah sözləri və haram yeməyi qadağan etmirlər? Onların törətdikləri necə də pisdir!” Yəhudilərin rabbaniyyun və yüksək alimlərinin bu mövzuda onları xəbərdar etməli olduğunu deyir Allah. Etməkdə olduqları necədə pisdir.

 

“Yəhudilər: “Allahın əli bağlıdır” dedilər. Onların əlləri bağlandı.” Həqiqətən də, yəhudilərin hamısı deyil, amma çox bir qismi xəsisdir, bu bəllidir. Ayənin möcüzəsidir. Baxın ayə “onların əlləri bağlandı” deyir. Ən zəngini belə pul xərcləməz, çox möhkəmdir əlləri. “Və dediklərindən ötəri lənətləndilər.” Amma kim etdisə o lənətlənər, hamısı lənətlənməz. Çünki uşaqlar var, insanlar var, əlaqəsiz, günahsız insan lənətlənməz. Oradakı bunu edən kəslər nəzərdə tutulur burada, kimsə o. “Əksinə, Onun hər iki Əli açıqdır və O, Öz lütfündən istədiyi kimi sərf edir” Allahın iki əli də açıqdır, Allah əliaçıqdır, sizə bol-bol hər cür ruzini, hər cür imkanı verər. Necə diləsə, elə də bəxş edər.

İstədiyinə bol mal verər, istədiyinə daha az mal verər. “Əlbəttə, Rəbbindən sənə nazil edilən Kitab onlardan bir çoxunun azğınlığını və küfrünü artıracaqdır.” Vəhy endikcə bir qismi azğınlaşırlar, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə qarşı xristian və yəhudilərdən, hörmətsizlik edənlər vardır. “Biz onların arasında qiyamət gününə qədər davam düşmən… ardı...