Maidə surəsi 51

Hörmətli Adnan Oktarın 25 iyul 2013-cü ildəki söhbətindən Maidə və Ali İmran surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram: Ey iman gətirənlər! Yəhudi və xaçpərəstləri dost tutmayın! Onlar bir-birinin dostudurlar. Sizlərdən kim onları (özünə) dost tutarsa, o da onlardandır. Allah zalım adamları doğru yola yönəltməz.” Abdullah Kelkitli deyir: “İbrahim nə yəhudi, nə də xristian idi. O, ancaq hənif bir müsəlman idi və müşriklərdən deyildi.” “Nə yəhudi, nə də xristian idi”- çünki, hz. İbrahim (ə.s)-ın dini başqa idi. Başqa bir din idi. Sonradan yəhudilik gəldi. Yəhudiliyi hz. Musa (ə.s) gətirdi. Hz. İsa (ə.s) da xristianlığı gətirdi. Hz. İbrahim (ə.s) o dövrdə olsa idi, yəni hz. İsa (ə.s)-ın dövründə, o da xristian olardı.

Amma başqa bir dinlə Allah onu təltif etdi. İbrahimi idi. İbrahimilik dininə mənsub idi. Özü də, qövmü də İbrahimi idi. Necə ki, Yaqubular oldular, məsələn, Yaqub (ə.s) Yaqubu idi, hz. Yusif (ə.s)-a iman edənlər  Yusifi oldular, hz. Musa (ə.s)-a da iman edənlər Yəhudi oldular, Hz. İsa (ə.s)-a iman edənlər İsəvi oldular. Bunda başa düşülməməli bir şey yoxdur. “Yəhudi və xristianları dost seçməyin. Onlar bir-birinin dostudurlar”-deyir Allah. Hansı mövzuda dost seçməməliyik? Səhv inanclar mövzusunda dost seçməməliyik. Yoxsa Allah: “Yəhudi ilə, xristianla… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 19 yanvar 2014 -ci il tarixli söhbətindən Maidə surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: “Maidə surəsi 51-ci ayəni açıqlayın, xristian və yəhudilərlə dost olmaqla əlaqədar” deyir. “Təəssüf sizə” deyir mücahid. Yəni, yəhudi və xaçpərəstlərlə dostluq edirsiniz. Ona görə də təəssüf” deyir. Yaxşı, sən tək bir ayə ilə necə müsəlman olursan. Məsələn, bu Maidə surəsi 51-ci ayə. 6666 ayə var. Biri onu maraqlandırır o qədər. O biri ayələr niyə səni maraqlandırmır? O biri ayələrdə də “evlənin” deyir Allah Əhli-kitabla. O ayəni qəbul etmirsən. O zaman dinsiz olarsan. Ağlına başına topla. “Yeməyə gedə bilərsiniz “ deyir Allah. “Yeməklərini yeyə bilərsiniz.” (Maidə surəsi, 5) Və “müşrikləri təhlükəsizlik içində bir yerdən bir yerə çatdırın” (Tövbə surəsi, 6) deyir Allah “canınızı təhlükəyə ataraq çatdırın. Onların təhlükəsizlik içində olduğunuzu anladığınızda geri dönün” Müşrik, müşrikin canını qorumaq üçün öz canınızı ortaya atın, təhlükəyə atın” deyir Allah. Sən deyirsən ki; “xristian və yəhudiləri dostluq etmə ayəsi “Qardaşım xristian və yəhudilərlə dostluq etmə ayəsini sən anlamırsan ki, orada nəyin nəzərdə tutulduğunu. Müsəlmanlığın, İslamın hökmləri varkən Allah xristian və yəhudi inancına görə hərəkət edə bilməzsiniz” deyir onu söyləyir. “İslamın, Quranın mənfəətlərinə görə hərəkət edəcəksiniz” deyir. Yəni, təhrif olunmuş Tövrata, təhrif olunmuş İncil görə səhv hökmlər, səhv hərəkətlər etməyin. Mənası budur.

Ramadan-2013-Al-Quran-HD-Wallpaper