Hörmətli Adnan Oktarın 19 yanvar 2014 -ci il tarixli söhbətindən Maidə surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: “Maidə surəsi 51-ci ayəni açıqlayın, xristian və yəhudilərlə dost olmaqla əlaqədar” deyir. “Təəssüf sizə” deyir mücahid. Yəni, yəhudi və xaçpərəstlərlə dostluq edirsiniz. Ona görə də təəssüf” deyir. Yaxşı, sən tək bir ayə ilə necə müsəlman olursan. Məsələn, bu Maidə surəsi 51-ci ayə. 6666 ayə var. Biri onu maraqlandırır o qədər. O biri ayələr niyə səni maraqlandırmır? O biri ayələrdə də “evlənin” deyir Allah Əhli-kitabla. O ayəni qəbul etmirsən. O zaman dinsiz olarsan. Ağlına başına topla. “Yeməyə gedə bilərsiniz “ deyir Allah. “Yeməklərini yeyə bilərsiniz.” (Maidə surəsi, 5) Və “müşrikləri təhlükəsizlik içində bir yerdən bir yerə çatdırın” (Tövbə surəsi, 6) deyir Allah “canınızı təhlükəyə ataraq çatdırın. Onların təhlükəsizlik içində olduğunuzu anladığınızda geri dönün” Müşrik, müşrikin canını qorumaq üçün öz canınızı ortaya atın, təhlükəyə atın” deyir Allah. Sən deyirsən ki; “xristian və yəhudiləri dostluq etmə ayəsi “Qardaşım xristian və yəhudilərlə dostluq etmə ayəsini sən anlamırsan ki, orada nəyin nəzərdə tutulduğunu. Müsəlmanlığın, İslamın hökmləri varkən Allah xristian və yəhudi inancına görə hərəkət edə bilməzsiniz” deyir onu söyləyir. “İslamın, Quranın mənfəətlərinə görə hərəkət edəcəksiniz” deyir. Yəni, təhrif olunmuş Tövrata, təhrif olunmuş İncil görə səhv hökmlər, səhv hərəkətlər etməyin. Mənası budur.

Ramadan-2013-Al-Quran-HD-Wallpaper