Maidə surəsi 114-120

Hörmətli Adnan Oktarın 13 noyabr, 2013-cü il tarixli söhbətindən Maidə surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Maidə surəsi, 114-cü ayə. Şeytandan Allaha sığınıram; Məryəm oğlu İsa dedi: “Ya Allah, ey bizim Rəbbimiz! Bizə göydən bir süfrə nazil et ki, o bizim həm birincimiz, həm də axırıncımız (həm bizim, həm də bizdən sonra gələnlər) üçün bir bayram və Səndən (Sənin qüdrətindən) bir möcüzə olsun. Bizə ruzi ver ki, Sən ruzi verənlərin ən yaxşısısan!” Əslində hər yemək möcüzə olaraq yaradılır, lakin orada ağlın ixtiyarı qaldırılmaz. Burada da ağlın ixtiyarı qaldırılmadı, o süfrə endi və möminlər yeməklərini yedilər. Yan otağa keçdikdə, hazır bir süfrəylə, Allah qatından enmiş bir süfrəylə qarşılaşdılar. Göydən süfrə enirsə, göydən mələk də enər, insan da enər.

Yəni hz. İsa Məsih (ə.s) da enər, inşaAllah. Allah bu ayəni, hz. İsa Məsih (ə.s)-ın enişinin nə qədər məqbul olduğunu göstərmək üçün endirdiyi aydın olur. Bəziləri: “göydən süfrə enər, amma insan enməz” deyir. Göydən süfrə enirsə, insan da enər, inşaAllah. “Allah buyurdu: “Mən onu sizə, əlbəttə, nazil edərəm.” O zaman süfrənin möcüzə olaraq endiyi aydın olur. Ayənin hökmü açıqdır. “Lakin ondan sonra sizlərdən kim küfrə düşərsə, ona aləmlərdə olanlardan (bəşər övladından, zəmanə əhlindən) heç kəsə verməyəcəyim bir əzab verərəm!”  Kim inkar etmişdi?… ardı...