Məryəm surəsi 77-84 94-95

Məryəm surəsi, 77-84, 94-95-ci ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “Ayələrimizi inkar edib: mənə mütləq mal-dövlət və övlad veriləcəkdir!” – deyən adamı  gördünmü? “ Həm Allahı inkar edir, həm də mən mal qazanacağam, uşaqlarım da olacaq, dünya mənim olacaq deyir. “Olmaya, o, qeybdən xəbərdardır, yoxsa Mərhəmətli Allahdan vəd almışdır?! Xeyr! Biz onun dediklərini yazacaq və əzabını qat-qat artıracağıq”. Allah əzabının artması üçün onlara imkan verəcəyik deyir, inşaAllah. “Onun dediyi şeylər Bizə qalacaq”, yəni onun ifadəsini Biz alacağıq deyir Allah. “hüzurumuza tək-tənha gələcəkdir”.

Yəni malını -mülkünü, uşağını hamısını buraxacaq, hesab vermək üçün Mənə tək başına gələcəklər, deyir Allah. “Müşriklər Allahdan başqa məbudlar qəbul etdilər ki, onlara kömək olsunlar”. Budur, məsələn, bir şəxsi ilah hesab edir, hər hansı qrup özünü ilah hesab edir, darvinizmi ilah hesab edir. Xeyr! Qiyamət günü o bütlər onların ibadətini inkar edəcək və onların əleyhinə çıxacaqlar”. Məsələn, Darvin axirətdə onların sözünü qəbul etməyəcək. Hamısı pərişan olurlar, o dəhşət anını yaşayırlar və “ibadətini inkar edəcək və onların əleyhinə çıxacaqlar” deyir Allah. Yəni bir-biriləri ilə ziddiyyət təşkil edəcəklər. İnkarçıların dediklərini qəbul etməyəcəklər. “Məgər kafirlərin üstünə onları yoldan çıxarıb günaha sövq edən şeytanları göndərdiyimizi görmədinmi?”

Darvinistlərə, materialistlərə, ateistlərə şeytanlar müsəllət olacaqlar. Axırzamanda dəccaliyyətin törətdiyi hadisə budur.… ardı...