Məryəm surəsi 67-75

Adnan Oktarın Qaziantep Olay Tv-dəki canlı reportajı (7 dekabr 2010)

 

Adnan Oktar: Məryəm surəsi. Şeytandan Allaha sığınıram. “İnsan əvvəldən, heç bir şey deyilkən,” Allah 67-ci ayədə deyir. “Həqiqətən, Bizim onu yaratmış olduğumuzu (heç) düşünmür mü?” “Heç bir şey deyildiniz” deyir. Daha əvvəl yox idiniz, indi varsınız. Tərtəmiz, rəngli bir görünüş, amma üçölçülü təsvir, görünüş dəqiqliyinə görə həqiqətən qarşısında var zənn edir, belə yəni bu şəkildə. Halbuki, maddənin əsliylə deyil, görünüşü ilə təmasda olur, lakin görünüşüylə əlaqəli olduğundan da xəbəri yoxdur. Dünyanın 99,99%-i bu həqiqətdən xəbərsizdir, elmi bir həqiqət olduğu halda.

“Heç düşünmür mü” Allah deyir, nə etməsi lazımdır insanın? Düşünməsi lazımdır. Bax, “heç düşünmür mü?” Allah düşünmür mü demir bax, “heç düşünmür mü”. Adam heç düşünmür. Lahmacun yeyir, yatır, işinə-gücünə baxır. Allah düşünmələrini söyləyir. “And olsun Rəbbinə, onları da, şeytanları da mütləq həşr edəcəyik,” yəni hamsını axirətdə sorğu-sual edəcəyəm” Allah deyir. “Sonra onları cəhənnəmin ətrafında diz üstə çökmüş olaraq gətirəcəyik.” Yəni qürurunu qırmaq üçün edilir. Diz üstə Allah “Cəhənnəmin ətrafında” yəni cəhənnəmin içərisində deyil, Allah əvvəl cəhənnəmin ətrafında diz üstə çökdürür. Çünki müsəlmanlar da o bölgəyə gəlir, cəhənnəmin ərazisinə gəlirlər, lakin küfr diz çökmüş olur.

Allah müsəlmanları ayırır, onların önlərində və sağlarında işıq olur və yanlarında onlara köməkçi… ardı...

 

Məryəm surəsi 67-75-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Allah 67-ci ayədə deyir:Məgər insan ilk əvvəl onu heç bir şey deyilkən yaratdığımızı xatırlamırmı?. Yəni, daha əvvəl yox idiniz, hal-hazırda varsınız. Tərtəmiz, rəngli,üçölçülü bir görünüşdə, görüntü dəqiqliyinə görə də, qarşısındakı hər şeyi həqiqətən mövcud zənn edir. Halbuki, maddənin əsliylə deyil, görüntüsüylə əlaqədə olur, lakin görüntüsüylə əlaqədə olduğundan da heç xəbəri yoxdur. Dünyanın 99,99 %-i elmi bir həqiqət olduğu halda bu həqiqətdən xəbərsizdir. Allah “heç düşünmürmü?” deyir, insan nə etməlidir? Düşünməlidir. Baxın, Allah “düşünmürmü” demir, “heç düşünmürmü” deyir. Adam heç düşünmür, məsələn, lahmacun yeyir, yatır, işinə gücünə gedir. Allah düşünmələrini söyləyir.

Rəbbinə and olsun ki, Biz onları şeytanlarla birlikdə bir yerə,” yəni, Allah hamısını axirətdə hesaba çəkəcəyəm deyir. “Sonra da onları diz üstə çökmüş halda Cəhənnəmin ətrafına yerləşdirəcəyik.” Yəni Allah onları Cəhənnəmin içərisində deyil, əvvəlcə Cəhənnəmin ətrafında diz üstə çökdürər. Çünki, müsəlmanlar da o bölgəyə gəlirlər, Cəhənnəmin ərazisinə gəlirlər, lakin küfr diz çökür. Allah müsəlmanları ayırır, onların önlərində və sağlarında nur olur və onların yanlarında  köməkçi var. Köməkçi bir mələk var. Küfr diz üstə çökdürülərək gözlədilir.  Müsəlmanlar Cənnətə aparılırlar, diz üstə çökmüşlər isə oradan Cəhənnəmə aparılırlar. “Sonra hər firqədən Mərhəmətli Allaha ən çox asi… ardı...