Məryəm surəsi 22-53

Hörmətli Adnan Oktarın 21 oktyabr 2012-ci il tarixli reportajından Məryəm surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Yaxşı, Onlar üçün Məryəm surəsini oxuyum. 19-cu surənin 22-ci ayəsindən başlayım. Bu ikilərdə bir şey var. Bunun üçün ikilərə əhəmiyyət veririk. Şeytandan Allaha sığınıram. “Beləliklə ona hamilə qaldı, sonra onunla birlikdə tənha bir yerə çəkildi”. İki-iki, bir doğumdan bəhs edilir, inşaAllah. “Beləliklə ona hamilə qaldı, sonra onunla birlikdə tənha bir yerə çəkildi”. Bu həm hz. Mehdi (ə.s)-a, həm də hz. İsa (ə.s)-a işarə edir. Tənha bir yerə çəkiləcəklər, tənha bir yerdə olacaqlar, düşmənlərindən uzaqda olacaqlar. Əlbəttə ki, dostları, sevənləri olacaq, amma hz. Mehdi (ə.s)-a və hz. İsa Məsih (ə.s)-a düşmən olan, onlardan nifrət edən çoxlu sayda alçaq, namərd kimsələr olacaq. Müşriklər, beş qəpiyə dəyməz adamlar, hörmətdən düşmüş kimsələr, həm hz. Mehdi (ə.s)-a, həm də hz. İsa Məsih (ə.s)-a qarşı kin bəsləyəcək.

Dərk edə bilmədikləri üçün, qavraya bilmədikləri üçün, gözləri dəccal gözü kimi olduğu üçün, nifrətlə yaxınlaşacaqlar. Bunun üçün “tənha bir yerə çəkildi”, təhlükəsizlik məqsədiylə. 23-cü ayə. “Doğuş sancıları onu bir xurma ağacının gövdəsinə doğru hərəkət etməyə vadar etdi”. Bu iyirmi üçüncü ayədir. Şeytandan Allaha sığınıram. Mehdiyyətin doğum sancısına da işarə edir inşaAllah. “Onu bir xurma ağacının… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 21 oktyabr 2012-ci il tarixli reportajından Məryəm surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Məryəm surəsini oxuyum onlara, 19-cu surə, 22-ci ayədən başlayıram. Bu ikilərdə (22) bir şey var. Ona görə ikilərə əhəmiyyət verməliyik. Şeytandan Allaha sığınıram: “Beləliklə (Məryəm) uşağa hamilə qaldı və bətnindəki ilə birlikdə gedib uzaq bir yerə çəkildi.” İki dənə iki (22), burada bir doğumdan bəhs edilir, inşaAllah. “Beləliklə (Məryəm) uşağa hamilə qaldı və bətnindəki ilə birlikdə gedib uzaq bir yerə çəkildi.” Bu, həm hz. Mehdi (ə.s)-a, həm də hz. İsa (ə.s)-a işarə edir.

Uzaq bir yerə çəkilmə, kimsəsiz bir yerdə olmaq, düşmənlərindən uzaqlaşdığını bildirir. Əlbəttə ki, dostları, sevənləri olacaq amma hz. Mehdi (ə.s)-a və hz. İsa Məsih (ə.s)-a düşmən olan ondan nifrət edənlər çox alçaq, namərd olacaqlar. Müşriklər, it, köpək dəstəsi həm hz. Mehdi (ə.s)-a, həm də hz. İsa Məsih (ə.s)-a qarşı kinli olacaqlar. Anlaya bilmədikləri üçün, qavraya bilmədikləri üçün, gözləri dəccal gözü kimi olduğu üçün, nifrətlə yaxınlaşacaqlar. Ona görə uzaq bir yerə çəkildi deyə bildirilir, yəni, təhlükəsizlik məqsədiylə uzaqlaşır.

23-cü ayə: Doğuş sancıları onu bir xurma ağacının gövdəsinə söykənməyə vadar etdi. Bu iyirmi üçüncü ayədir. Şeytandan Allaha sığınıram, mehdiyyətin doğum sancısına da işarə edir, inşaAllah. “… Onu… ardı...