Məryəm surəsi 21-40

Məryəm surəsi, 21-40-cı ayələrin təfsiri

Adnan Oktar:  Məryəm surəsi, 21: “Mələk dedi: “Bu belədir, lakin Rəbbin buyurdu: “Bu, Mənim üçün asandır. Biz onu insanlar üçün bir möcüzə və Öz tərəfimizdən bir mərhəmət edəcəyik. Bu, hökmü verilmiş bir işdir””. Baxın, onu insanlara bir dəlil, bir möcüzə və Bizdən bir rəhmət etmək üçün. 22: “Məryəm uşağa qaldı və bətnindəki ilə birlikdə gedib uzaq bir yerə çəkildi”. Daha sakit bir yerə çəkilir. 23: “Doğuş sancıları onu bir xurma ağacının gövdəsinə söykənməyə vadar etdi”. Burada xurma ağacına da diqqət çəkilmiş olur. “O dedi: “Kaş bundan əvvəl öləydim və bir dəfəlik unudulaydım!”” Həm sancının təsiri, həm də haşa qeyri-qanuni bir uşaq kimi vəsvəsə edə biləcəkləri üçün insanlar, o tip böhtana məruz qala biləcəyi üçün şiddətli bir psixoloji gərginlik yaşayır. O gərginlik içində deyir: “Kaş bundan əvvəl öləydim və bir dəfəlik unudulaydım!”

Cənabı Allah çəkdiyi şiddətli iztirabı ifadə edir. O, onun imtahanıdır, imtahanın gücünü Allah göstərir. 24: “Məryəmin aşağı tərəfindən (bir səs) onu səsləyib dedi: “Qəm yemə”. Müsəlmanın qəmgin olmaması fərzdir. “Rəbbin sənin ayağının altından bir bulaq axıtdı”. Su olan, su axan bir yer. 25: “Xurma ağacının gövdəsini özünə tərəf silkələ ki, üstünə yetişmiş, təzə xurma tökülsün”. Cənabı Allah yaş xurmaya diqqət çəkir. 26:… ardı...