Məryəm surəsi 1-20

Məryəm surəsi, 1-20-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Məryəm surəsi. Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Şeytandan Allaha sığınıram. Baxın, şifrəyə diqqət yetirin. 1: Kəf. Ha. Yə. Ayn. Sad. Çox əhatəli bir şifrədir. 2: Bu sənin Rəbbinin Öz qulu Zəkəriyyaya göstərdiyi mərhəmətinin yada salınmasıdır. Bildiyiniz kimi hz. Zəkəriyya (ə.s.) şəhid edilmişdir. 3: Bir zaman Zəkəriyya Rəbbinə gizlicə dua edib. Dua necə edilər? Gizli edilər. 4: demişdi: “Ey Rəbbim! Artıq sümüklərim zəifləmiş,”” yaşlandıqca bilirsiniz kalsiumun, fosforun nisbəti aşağı düşər. İnsanlarda boy balacalaşması başlayar. “Başım da ağappaq ağarmışdır“. Saçlarım da ağardı deyir. Ey Rəbbim! Sənə etdiyim dua sayəsində heç vaxt bədbəxt olmamışam“. Sənə dua edərkən hər zaman xoşbəxt oldum deyir. Həmişə yaxşı oldu bərəkət, gözəllik gəldi deyir.

5: Mən özümdən sonra gələn qohumlarımdan dinə etinasız yanaşacaqlarından qorxuram. Zövcəm də sonsuzdur. Mənə Öz tərəfindən elə bir övlad bəxş et ki, 6: o həm mənə, həm də Yaqub nəslinə varis olsun”. Yaqub oğullarına varis olsun. İsrail oğullarına da varis olsun. Ey Rəbbim! Elə et ki, o Sənin razılığını qazanmış olsun! 7: Ona belə vəhy olundu: Cənabı Allah, “Ey Zəkəriyya! Səni Yəhya adlı bir oğulla müjdələyirik. Biz bu adı… ardı...