Məkkə

Hz. Mehdi (ə.s)-ın Məkkə dövrü

Hz. Mehdi (ə.s)-ın Məkkə şəhərində keçirəcəyi dövr İslam əxlaqının hakimiyyəti dövrü olacaq. Müsəlmanların irəli gələnləri, bütün müsəlmanların hz. Mehdi (ə.s)-a olan mənəvi bağlılıqlarını və sevgilərini mənəvi beyət yeri olan Məkkə şəhərində özünə təqdim edəcəklər. Müsəlmanlar baxımından mənəvi dəyəri çox yüksək və müqəddəs bir məkan olduğu üçün Allah (c.c) hz. Mehdi (ə.s)-a beyət üçün Məkkə şəhərini seçmişdir (Doğrusunu Allah bilir). Hz. Mehdi (ə.s)-a bu şəhərdə ediləcək beyətlə əlaqədar rəvayət edilən hədislərdən bəziləri belədir:

Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur: “Mehdi, MƏDİNƏDƏN (BÖYÜK BİR ŞƏHƏRDƏN) çıxacaq və Məkkəyə gələcək. İnsanlar onu, öz aralarından (tanıyıb) ortaya çıxaracaqlar və o, istəmədiyi halda Rükn ilə Mövqe arasında ona beyət edəcəklər.”   (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

R0393

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bu hədisində mədinə sözünü şəhər mənasında işlətdiyi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)dən rəvayət edilən aşağıdakı digər bir hədisdən də aydın olur:

Hz. İbni Əmr (r.ə)-dən rəvayət edilmişdir: Peyğəmbərimiz (s.ə.v) buyurdu ki: Ey Ümmət! Altı şey vardır ki; onlar olmadan qiyamət qopmaz (altıncısı) mədinənin (şəhərin) fəthi. -Deyildi ki: HANSI MƏDİNƏ? (HANSI ŞƏHƏR?) -Buyurdu ki: KonstantİnopoL. (Kıyamet Alametleri, s. 204 Ramuz-el Ehadis, 296)… ardı...

 

BİZ, İMANI QURTARMAQ VƏ QURANA XİDMƏT ETMƏK ÜÇÜN, MƏKKƏDƏ OLSAQ DA BURAYA GƏLMƏK LAZIMDI …

 

                               BƏDİÜZZAMAN SƏİD NURSİ

 

DÖRDÜNCÜSÜ: SƏNİN MƏKTUBUNDAN  MƏNİM İSTİRAHƏTİMİ VƏ ƏGƏR İXTİYARIM OLSA, MƏNİM ŞAM VƏ HİCAZ TƏRƏFİNƏ GETMƏYİMƏ DAİR SİZİN HÖKUMƏT-İ HAZIRAYA MÜRACİƏT MADDƏSİ İSƏ:

ƏVVƏLA:
BİZ, İMANI QURTARMAQ VƏ QURANA XİDMƏT ÜÇÜN, MƏKKƏ DƏ OLSAQ BURAYA GƏLMƏK LAZIMDIR. ÇÜNKİ, ƏN ÇOX BURADA EHTİYAC VAR. MİNLƏRLƏ RUHUM OLSA, MİNLƏRLƏ XƏSTƏLİKLƏRƏ MÜBTƏLA (TUTULMUŞ) OLSAM VƏ ZƏHMƏT ÇƏKSƏM, YENƏ BU MİLLƏTİN İMANINA VƏ SƏADƏTİNƏ XİDMƏT ÜÇÜN BURADA QALMAĞA QURANDAN ALDIĞIM DƏRSLƏ QƏRAR VERDİM VƏ VERMİŞİK.

İkincisi: Mənə qarşı hörmət yerinə təhqir görmək nöqtəsini məktubunuzda bəyan edirsiniz. “MİSİRDƏ, AMERİKADA OLSAYDINIZ, TARİXLƏRDƏ HÖRMƏTLƏ YAD EDİLƏCƏKDİNİZ” DEYƏRSİNİZ.

Əziz, diqqətli qardaşım,

BİZ, İNSANLARIN HÖRMƏT VƏ EHTİRAMINDAN (HÖRMƏT GÖSTƏRMƏSİNDƏN) VƏ ŞƏXSİMİZƏ AİD HÜSNÜ-ZƏNN VƏ TƏKLİF VƏ HEYRANLIQLARINDAN, BƏYƏNMƏLƏRİNDƏN MƏQSƏDİMİZ ETİBARİLƏ HƏQİQƏTƏN QAÇIRIQ. XÜSUSƏN AÇIQ BİR RİYAKARLIQ OLAN ŞÖHRƏTPƏRƏSTLİK VƏ CAZİBƏDAR BİR ÖYÜNMƏ (ÖZÜNÜ BƏYƏNDİRMƏYƏ ÇALIŞMAQ) OLAN TARİXLƏRƏ PARLAQ KEÇMƏYİ VƏ İNSANLARA YAXŞI GÖRÜNMƏK İSƏ, NURUN BİR ƏSASI VƏ PEŞƏSİ OLAN İXLASA ZİDDİR. ONU… ardı...

 

Peyğəmbərimiz hz. Mehdi (ə.s)- ın Mədinədən çıxmayacağını xəbər verir

Peyğəmbərimiz ‘Xorasan tərəfindən bayraqlar çıxdığını gördüyünüzdə, qar üzərində sürünərək olsa, o bayraqlara qatılın, çünki içlərində Allahın xəlifəsi hz. Mehdi vardır.’ buyurmaqdadır. (Əl-kavlul muhatasar fi əlamət-elmehdiyy-il muntazar, hədis nömrə 35)       

 

ADNAN OKTAR: Xorasan tərəflərindən kimlər gəldi? Anadoluya kimlər gəldi? Oğuz türkləri gəldi, türklər gəldi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) qövmün öz zamanındakı yerini söyləyir. Sülaləsi artıq orada, Xorasandadırlar. Hələ Anadoluya gəlməyiblər. Onun üçün Xorasana deyir. Xorasandan Türkiyəyə gələcəklərini izah edir,  xorasanlıdırlar deyir. Bəzən  haralısan  deyə soruşurlar, hər kəsdən haralısan deyə  soruşmurlar? Türklər də mənşəcə  xorasanlıdırlar.  Peyğəmbərimiz  hz. Mehdinin türklərin içindən çıxacağını deyir. “Qar üstündə sürünərək də olsa”-deyir, Məkkədə, Mədinədə qar yoxdur. Mədinə sözü “böyük şəhər” deməkdir. Qar üstündə sürünərək gəlin deyir yəni, orada qar olacaq. Qar harada olur? Türkiyədə olur. “Qar üstündə sürünərək də”–deyir. Yəni, çıxacağı yeri söyləyir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) onu xüsusilə söyləyir. Yəni Məkkə, Mədinə deyib çaşmasınlar, onu qəsdən söyləyir. Yağış demir, qar deyir ki, etiraz edə bilməsinlər. Məkkədə, Mədinədə qarın olması mümkün olmayacağına görə, qar harada daha çox olur?  İstanbulda, inşaAllah.

saray5