Məhəmməd surəsi 30

Hörmətli Adnan Oktarın 29 oktyabr 2011-ci il tarixli reportajından Məhəmməd surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR:  Allah, Məhəmməd surəsi 30-cu ayədə münafiqlər üçün belə buyurur, şeytandan Allaha sığınıram: “Əgər Biz istəsəydik, onları sənə göstərərdik, sən də onları üzlərindəki əlamətlərdən tanıyardın. Sən onları danışıq tərzlərindən mütləq tanıyacaqsan. Allah sizin əməllərinizi bilir.”

“Onları sənə göstərərdik, sən də onları üzlərindəki əlamətlərdən tanıyardın.”-deyir Allah. Deməli, münafiqlər tipindən tanınır. Allah istəsə tanıdır. “Sən onları danışıq tərzlərindən mütləq tanıyacaqsan.” Münafiqlərin çox namərd, çox oynaq hərəkətli (diribaş) bir danışıqları vardır. Onu çox diqqətli izləmək lazımdır. Allahı xatırlayarlar, lakin ən çəkindikləri şeylərdən onları tutmaq mümkündür. Münafiq xurafatdan çəkinməz. Bol-bol izah edər. Müsəlmanları xurafata çəkib boğmaq istəyər, yəni bataqlığın içinə çəkib boğmaq istəyər. Necə ki, timsah bu cür ovunu tutanda suyun içinə çəkib boğur, sonra parçalayır. Münafiq də xurafat dənizinin içərisinə çəkər ovunu, ondan sonra orada boğar. Var gücü ilə didişdirər.

Tutanda da möhkəm tutar. Ona görə münafiqin bu xurafat dənizinə düşməmək çox vacibdir. Müsəlman buna çox diqqət etməlidir. Bunun həlli nədir? Qurandan möhkəm-möhkəm yapışmaqdır. Müsəlman, Qurandan möhkəm yapışsa xurafat bataqlığının içinə düşməz. Çünki xurafat, Quranın içərisinə girməz. Xurafat gətirdikcə… ardı...