Kəhf surəsi 79-83

Hörmətli Adnan Oktarın 28 oktyabr 2012-ci il tarixli söhbətindən Kəhf surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Kəhf surəsi, şeytandan Allaha sığınıram: Gəmiyə gəlincə, o, dənizdə çalışan kasıb adamlara məxsus idi. Burada gəmi, dəniz, çalışanlar və kasıb insanlar var. Məsələn, Axırzamanda kəndli, işçi qardaşlarımız çox işləmələrinə baxmayaraq əksəriyyəti kasıb olacaq, Axırzamanın bir əlamətidir bu. Çünki zəkat, fitrə, sədəqə, ictimai köməkləşmə zəiflədiyinə görə, zənginlərlə kasıblar arasında (böyük) bir fərq əmələ gəlmişdir. Yəni bəzi yerlərdə uçurum qədər (həddindən artıq) fərq var. Bilirisiniz ki, hz. Mehdi (ə.s) bu uçurumu düzəldən bir insandır. Hz. Mehdi (ə.s) ictimai uçurumu, maddi fərqliliyi, zənginliyi nizamlayacaqdır, inşaAllah. Onu xarab etmək istədim.”-deyilir ayədə.

Deməli hz. Xızır (ə.s) bəzən belə şeylər edir. Bəlkə bir döyüş çıxarda bilər, bir binanın çökməsinə vəsilə ola bilər, bəlkə çox böyük bir hadisə meydana gətirə bilər. “(Çünki) onların qarşısında, hər bir saz gəmini zorla ələ keçirən bir padşah var idi.” Deməli, Axırzamanda zalımlar olacaq. Rəhbərliklər sanki krallığı xatırladacaq, diktatorlar olacaq. Suriyada bir diktator var, hələ də vəzifədədir. Liviyada diktator var idi. İslam ölkələrinin böyük hissəsi diktatorlar tərəfindən idarə olunur. Quranda da ona diqqət çəkilir. Yəni, zorakı krala, qəsb edənə. Amma diqqət edin: “Hər gəmini zorla ələ keçirən …” –deyilir ayədə. Kommunist düşüncəsinə… ardı...