Kəhf surəsi 7

“Şübhəsiz, Biz yer üzündə olan bütün şeyləri ona bəzək etdik…. (Kəhf surəsi, 7)

Uca Allah ayəsində qullarını dünya həyatında sınayacağını bildirir və buna görə dünya həyatını xüsusi olaraq insanların xoşuna gələcək bəzəklərlə birlikdə yaratmışdır. Bu bəzəklər Allahın bir sınağıdır və insanı yanıltmamalıdır. Hamısı müvəqqəti və aldadıcıdır. İnsanın dünyadakı vəzifəsi Uca Allaha və axirətə iman etmək, Quranda bildirildiyi şəkildə gözəl əxlaq sahibi bir insan olmaq, Allahın sərhədlərini qorumaq və Onun razılığını qazanmağa çalışmaqdır.

 

İnsanların həyatları boyunca sahib olmaq istədikləri və bu məqsədlə böyük bir səy və əzmlə çalışdıqları hər şey əslində yaşadıqları bu həyatın bəzəkləridir. Dünya üzərindəki hər şey, insana ilk baxışda çox cazibədar və gözəl görünür. Dünya üzərindəki gözəlliklər insanlar üçün bir nemətdir. Hər insan ətrafında gördüyü və ya sahib olduğu bütün bu nemətlərin özünə verilməsinin səbəbini yalnız Uca Rəbbimiz Allahın bir sınağı olduğunu unutmamalıdır. Sahib olduğu və ya olacağı hər şeylə Allahın razılığını qazanacaq gözəl davranışlarda olması lazımdır.

Allah verdiyi hər nemətlə birlikdə insanın Özünə şükür edib etmədiyini, gözəl əxlaq göstərib göstərmədiyini də sınayar. İnsanın əsl məqsədi bütün bu gözəllikləri bizə verən Rəbbimizə ibadət etmək, Ona ən gözəl şəkildə şükür etmək və Quranda bildirdiyi gözəl əxlaqı göstərməkdir. Əlbəttə, yaşadıqlarının bir imtahan olduğunun fərqinə varan və Allahın razılığına uyğun… ardı...