Kəhf surəsi 65-86

Kəhf surəsi, 65-86-cı ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: 65-ci ayə: “Qatımızdan mərhəmət (peyğəmbərlik və vəhy, yaxud ilham və kəramət) əta etdiyimiz və Öz tərəfimizdən elm (qeybə dair bəzi biliklər) öyrətdiyimiz bəndələrimizdən birini (Xızırı) tapdılar”. Filan şəxs ledün elmi bilir deyə bilmərik. Ledün elminin bənzərini bilər, yəni onu xatırladar. Ledün elmi üçün vəhy lazımdır. Ledün elmi hər hansı bir adamın biləcəyi bir şey deyil. Çünki ledün elmi üçün qeybdən xəbər alınması da lazımdır. Allah bildirəcək, elə olmaz. 66-cı ayə: “Musa ondan soruşdu: “Doğru yol olaraq sənə öyrədiləndən…” kim öyrədir? Allah vəhylə öyrədir. “Öyrədildiyin doğru yolu göstərən elmdən mənə öyrətmək şərtilə sənə tabe ola bilərəmmi?”. 67-ci ayə: “Sən mənimlə bir yerdə olmaq üçün səbir göstərməyə gücün çatmaz”.

Hz.Xızır (ə.s) bu işdə ona dözə bilməyəcəyini haradan bilir? Qeybi bildiyi üçün belə söyləyir. Bu da ledüni bir məlumatdır. Yoxsa bilməz. Qeybi bildiyi üçün dəqiq bilir. 68-ci ayə: “Axı sən bilmədiyin (batininə, mahiyyətinə bələd olmadığın) bir şeyə necə dözə bilərsən? “Deməli, məlumatlı olmaq əhəmiyyətlidir. Hz.Mehdi (ə.s)-da hadisə necədir? Köklü məlumatdır. Zülqərneyndə mövzu nədir? Köklü məlumatdır. “Bilmədiyin (batininə, mahiyyətinə bələd olmadığın) bir şeyə necə dözə bilərsən?”. Bilirsiniz insanlar səbir etməkdə çətinlik çəkirlər, insanlar üçün səbirli olmaq çətin gəlir. Baxın, “inşaAllah”. Bizə deyirlər ki, “niyə inşaAllah… ardı...