Kəhf surəsi 65-83

ADNAN OKTARIN KAHRAMANMARAŞ AKSU TV VƏ QAZİANTEP OLAY TVDƏKİ CANLI REPORTAJI (4 DEKABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: Kəhf surəsi, 65-ci ayə. Xızır hekayəsi. “Deyərkən, qatımızdan özünə bir rəhmət verdiyimiz”, rəhmət tamam ayrı bir şeydir. Allahın rəhmət, Rəhman və Rəhim adı. Rəhmət də hər şeyi əhatə edəndir. Yəni musəviyə də, xristiana da hamısına Allah rəhmət gözüylə yaxınlaşar. Rəhmət hamısını qurtarmağı məqsəd qoyur, hamısının yaxşı olmasını istəyir, inşaAllah. “Rəhmət verdiyimiz və Tərəfimizdən özünə bir elm öyrətdiyimiz” deməli, bütün elmləri Allah öyrədər, hamısını. “Qullarımızdan bir qulu tapdılar.” Bunu daha əvvəl də söyləmişdim, tam 2010-cu ili verir. “Musa ona dedi ki: “Doğru yol (rüşd) olaraq sənə öyrədiləndən mənə öyrətməyin üçün sənə tabe ola bilərəmmi?” Amma bax, “doğru yol” doğru yol nədir? Qurandır. Deməli, onun doğru yolda olduğunu bilir.

Haqqı müdafiə edəcəyini bilir. Qurana uyğun, o zamankı haqq kitaba uyğun hərəkət edəcəyini bilir. “Sənə öyrədiləndən” öyrədən kimdir? Allahdır. Allahın öyrətdiyini də bilir. “Öyrədiləndən mənə öyrətməyin üçün sənə tabe ola bilərəmmi?” Sənə şagird ola bilərəmmi? Xızır (ə.s) deyir ki: “Dedi ki: “Həqiqətən” bax, “həqiqətən” deyir. “Sən, mənimlə birlikdə olma səbrini göstərə bilməzsən.” O zaman bunu əsrimizə baxsaq, Mehdi (ə.s)-a tələbə olma gücünü göstərə bilməzsən. Yəni belə… ardı...

 

Kəhf surəsi, 65-83-cü ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Kəhf surəsi, 65-ci ayə. Xızır hekayəsi. “Onlar orada Öz tərəfimizdən mərhəmət bəxş etdiyimiz və elm öyrətdiyimiz”, rəhmət tamamən ayrı bir şeydir. Allahın rəhmət, Rəhman və Rəhim adıdır. Rəhmət də hər şeyi əhatə edəndir. Yəni yəhudiyə də, xristiana da hamısına Allah rəhmət gözüylə yaxınlaşar. Rəhmət hamısını qurtarıcıdır, hamısının yaxşı olmasını istəyərlər inşaAllah. “Rəhmət verdiyimiz və tərəfimizdən elm öyrətdiyimiz” deməli, bütün elmləri Allah öyrədər hamısını. “Qullarımızdan birinə rast gəldilər.”

Bunu daha əvvəl də demişdim, tam 2010-cu ili verir. “Musa ona dedi ki: “Doğru yol olaraq sənə öyrədiləni mənə öyrətmək şərtilə sənin arxanca gələ bilərəmmi?” Amma bax “doğru yol” doğru yol nədir? Qurandır. Yəni demək ki, onun doğru yolda olduğunu bilir. Haqqı müdafiə edə bilir. Qurana uyğun, o zaman ki, haqq kitaba uyğun hərəkət edəcəyini bilir. “Sənə öyrədilmiş doğru” kimdir öyrədən? Allah. Allahın öyrətdiyini də bilir. “Öyrədildiyini mənə öyrətmək şərtilə sənin arxanca gələ bilərəmmi?” Sənə şagird ola bilərəmmi?

Xızır (ə.s) deyir ki: “Dedi ki:” Həqiqətən” bax “həqiqətən” deyir. “Sənin mənimlə birlikdə olmağa səbrini göstərməyə gücün çatmaz.” O zaman əsrimizə baxsaq, Mehdi (ə.s)-a tələbə olma gücünə səndəki güc çatmaz. Yəni belə bir qabiliyyət göstərməyin çox çətindir. Çünki Mehdi (ə.s)-ın zahirdəki görünüşü, batindəki görünüşü insanlara dəyişik təsir edəcəkdir… ardı...