Kəhf surəsi 54 56 57 59 61

Hörmətli Adnan Oktarın 4 noyabr, 2013-cü il tarixli söhbətindən Kəhf surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Allah Kəhf surəsi, 54-cü ayədə:“And olsun” deyir. “Bu Quranda” bax, Allah həmişə Qurana diqqət çəkir, “And olsun, Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsəli” Bax Allah, “hər cür məsəldən” deyir, ağla gələn hər məsəldən “ətraflı izah etdik. İnsan, hər şeydən çox mübahisə edəndir.” Yeni hədislər, hökmlər çıxararaq “filan alim onu dedi, filan alim bunu dedi” deyə mübahisə edərlər. Deyirlər ki: “Mübahisə də ümmətin ixtilafı rəhmətdir. Mübahisə bir rəhmətdir.” Allah ayədə: “Fəlakətdir, bəladır.” deyir. Onlar da: “Bu Allahdan bizə bir gözəllik olaraq gəldi” deyirlər. Ümmətin bölünməsini, parçalanmasını, bir-biriylə məşğul olmasını, mübahisə etməsini bir nemət olaraq görür.

Şeytandan Allaha sığınıram. Halbuki, Kəhf surəsi 54-cü ayədə Allah; “Biz bu Quranda insanlar üçün hər cür məsəli” hər cür müxtəlif məsəli. Bax Allah, hər nümunədən deyib bitirmir.“hər cür məsəli ətraflı izah etdik. İnsan isə ən çox mübahisə edəndir” Adamların mübahisə etməsindən həzz alırlar. Filan alimə görə elə, filan alimə görə belə. Alın fiqh (şəriət) kitablarını, 30 növ izah vardır. Həmin alim də, tələbələri də başqa cür düşünür, hətta tələbələrinin tələbəsi fərqli düşünür. Mübahisə mühitinə çevrilib. Baxın, Allah ona diqqət çəkir. “İnsan isə ən… ardı...