Kəhf surəsi 30

Adnan Oktarın 8 Fevral 2011 Qaziantep Olay Tv-dəki söhbətindən

ADNAN OKTAR: Kəhf surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. Kəhf surəsi, 30-cu ayə; “Şübhəsiz, iman edib saleh əməllərdə olanlar isə,” iman edir və səmimi olaraq əməllərdə var. Yəni hərəkətlərdə var. “Biz həqiqətən, ən gözəl davranışda olanın əcrini itirmərik”. Əbcədi 2062-dir, İslamın qütblərə qədər yayıldığı tarixdir, inşaAllah. “Onlar; altından çaylar axan Ədn cənnətləri onlarındır, orada qızıl bilərziklərlə bəzənərlər, yüngül ipəkdən və ağır işlənmiş atlasdan yaşıl paltarlar geyərlər və taxtlar üzərində oturarlar. Nə gözəl savab və nə gözəl dəstəkdir” deyir Allah. “Bağına girdiyin zaman, “maşaAllah, Allahdan başqa qüvvət yoxdur” deməyin lazım deyildimi?” MaşaAllah, inşaAllah, hər ikisi də, Kəhf surəsindədir. MaşaAllahı açıqlayan ayə 39-cu ayədir, Kəhf surəsi, 39, maşaAllah.

1391583660_qurani_kerim_00001

 

Kəhf surəsi, 30-cu ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: “İman gətirib yaxşı əməllər edənlərə gəlincə, Biz yaxşı işlər görənlərin mükafatını puç etmərik.” Bu da yenə mehdiyyətin dövrünü verir əbcədi. “Məhz onlar üçün ağacları altından çaylar axan Ədn bağları hazırlanmışdır. Onlar orada qızıl bilərziklərlə bəzədiləcək, taftadan və atlazdan yaşıl paltarlar geyəcək və orada taxtların üstündə dirsəklənəcəklər. Nə gözəl mükafat, necə də gözəl məskəndir!” Allah hamımızı Cənnətdə qardaş etsin inşaAllah.

Kuran