İsra surəsi 1-15

İsra surəsi, 1-15-ci ayələrinin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. “Bəzi ayələrimizi göstərmək üçün bəndəsini (peyğəmbər əleyhissəlamı) bir gecə Məscid-ül Haramdan ətrafını mübarək etdiyimiz Məscid-ül Əqsaya aparan Allah pak və müqəddəsdir. O, doğrudan da, (hər şeyi) eşidəndir, görəndir!”. Bu, peyğəmbər (s.ə.v)-in dəqiq olan möcüzələrindən biridir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) axşam qısa müddətdə Qüdsə getdi. Hətta xanımı deyir ki,”qalxarkən yatağı boş idi”. Bir müddət sonra peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in yatağında olduğunu gördü. “Biz Musaya kitab (Tövrat) verdik və “Məndən başqa heç bir vəkil tutmayın”―deyə, onu İsrail oğullarına (haqq yolu göstərən) bir rəhbər təyin etdik”.

O dövrdə  Allah Təala yalnız İsrailoğlullarına peyğəmbər göndərmişdir. Amma bizim peyğəmbərimiz (s.ə.v) bütün aləmlərə peyğəmbər olaraq gəlmişdir. “Ey Nuhla birlikdə gəmidə daşıdıqlarımızın nəsli!Allah Təala bizlərə, bütün dünyaya səslənir. “Şübhəsiz o, şükür edən bir bəndə idi”. Dayanmadan Allaha şükür etmək lazımdır, məsələn, uşaqlarınla yemək yeyirsən dərhal şükür etmək lazımdır, elə deyilmi?

 

Pınar Eliçe: Əlbəttə ki, hə.

 

ADNAN OKTAR: “Şükür edən bir bəndə idi.” Allah İsrailoğullarının qarşılaşacağı hadisələri də ifadə edir. “Biz Kitabda İsrail oğullarına: “Siz yer üzündə iki dəfə fəsad törədəcəksiniz və olduqca təkəbbür göstərəcəksiniz” – deyə xəbər verdik”, bu onların taleyidir, talelərində var. “Və… ardı...