İnşirah (Şərh) surəsi 1-8

İnşirah (Şərh) surəsi, 1-8-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Əzab neşrah qüsur. Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. Məgər Biz sənin üçün köksünü açmadıqmı? Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.v)-in ürəyində, içində bir sıxıntı olurdu. Allah bunu şəfalandırdığını söyləyir. Bax, Biz sənin üçün köksünü açmadıqmı?“. Allah, “Biz ürəyinə inşirah (fərahlıq) verdik. Ürəyindəki sıxıntını götürdük” -deyir. Şeytandan Allaha sığınaram. Allah, “Ürəyinə gələn o ağırlığı götürdük” -deyir. Şeytandan Allaha sığınaram. Yükünü səndən götürmədikmi? Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in üzərindən bir ağırlıq, bir yük vardı, sıxıntı vardı. Allah onu götürdü.

Eyni zamanda ola bilər ki, Allahu aləm bəlkə Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) bir az kilo almışdı, o kilo da üstündən getdi. Daha dinc, daha gümrah oldu. Amma təbii ki, Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.v)-in üstünə cinlər də yüklənirdi. Yükünü səndən götürmədikmi?Həm də idarəçilik fəaliyyətlərinin verdiyi bir yük var. Onlarda da Allah “bir yüngülləşdirmə və asanlıq meydana gətirdim yəni, sənin istirahət edə biləcəyin bir mühit meydana gətirdim” mənasında da söyləmiş ola bilər. “Ki, onlar belini bükürdü. Yəni sənə yorğunluq vermişdi. “Belini bükürdü” nə deməkdir? Həddindən artıq yorğunluqda insan nə edər?

Artıq oturma ehtiyacı hiss edər. İstirahət ehtiyacı hiss edər. Cənabı Allah Quranda ona diqqət çəkir. “Ki, o… ardı...