İnşirah (Şərh) surəsi, 1-8-ci ayələrin təfsiri

Adnan Oktar: Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Əzab neşrah qüsur. Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. Məgər Biz sənin üçün köksünü açmadıqmı? Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.v)-in ürəyində, içində bir sıxıntı olurdu. Allah bunu şəfalandırdığını söyləyir. Bax, Biz sənin üçün köksünü açmadıqmı?“. Allah, “Biz ürəyinə inşirah (fərahlıq) verdik. Ürəyindəki sıxıntını götürdük” -deyir. Şeytandan Allaha sığınaram. Allah, “Ürəyinə gələn o ağırlığı götürdük” -deyir. Şeytandan Allaha sığınaram. Yükünü səndən götürmədikmi? Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in üzərindən bir ağırlıq, bir yük vardı, sıxıntı vardı. Allah onu götürdü.

Eyni zamanda ola bilər ki, Allahu aləm bəlkə Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) bir az kilo almışdı, o kilo da üstündən getdi. Daha dinc, daha gümrah oldu. Amma təbii ki, Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.v)-in üstünə cinlər də yüklənirdi. Yükünü səndən götürmədikmi?Həm də idarəçilik fəaliyyətlərinin verdiyi bir yük var. Onlarda da Allah “bir yüngülləşdirmə və asanlıq meydana gətirdim yəni, sənin istirahət edə biləcəyin bir mühit meydana gətirdim” mənasında da söyləmiş ola bilər. “Ki, onlar belini bükürdü. Yəni sənə yorğunluq vermişdi. “Belini bükürdü” nə deməkdir? Həddindən artıq yorğunluqda insan nə edər?

Artıq oturma ehtiyacı hiss edər. İstirahət ehtiyacı hiss edər. Cənabı Allah Quranda ona diqqət çəkir. “Ki, onlar belini bükürdü. Yəni müdhiş bir yorğunluq meydana gəlib. Allah, “Sənin zikrini (şanını) ucaltmadıqmı?” -deyir. Dərhal arxasından bax müjdə olaraq. “Sənin zikrini adını ucaltmadıqmı?” Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in adı bütün Ərəbistana, hər yerə yayılmışdı, məşhur olmuşdu. Əbcədi 2009 tarixini verir. Bu ayə eyni zamanda Mehdi (ə.s)-a baxır. Mehdi (ə.s)-ın adı da hər yerdə şöhrət olacaq, hər yerdə tanınacaq, hər kəs biləcək. Qəzetlərdə, radiolarda, televiziyada, internetdə davamlı insanlar Mehdi (ə.s)-ı sevərək, ya da sevməyərək mütləq bəhs edəcəklər. Əbcədinin 2009 tarixini verməsi də buna baxır. Çünki bir tarix verir, 2009. Başqa tarixləri də verə bilər. Amma dəqiq 2009. Beşinci ayə;

“Sözsüz ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir“. Bir çətinlik var. Məsələn, beli bükülür, çətin olur, çox yorulur amma Allah sonra arxasından asanlıq verir. Üstündəki ağırlığı götürür. Məsələn, üstündə kilosu varsa o gedir. Çətinliyi varsa o gedir. İctimai çətinliklər varsa onlar üstündən gedir. Allah, “mən arxasından bir rahatlıq verdim” -deyir. Amma bu bir imtahan olduğu üçün Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu imtahandan keçir. İmtahanı da Allah davamlı üstündə ağır bir imtahan verərək edir, sonra qaldırır, bir rahatlıq verir. “Sözsüz ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir“. Altıncı ayədə yenə söyləyir Allah; Əlbəttə ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir“. Bax “əlbəttə ki” -deyir. Bir tək burada əlbəttə ki” sözü yoxdur. Sözsüz ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir. Əlbəttə ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir“.

Beşinci və altıncıda təkrar edilir. Beş və altıya da diqqət çəkilmişdir. Yenə 1956-a işarə var. Çünki iki dəfə eyni mövzunun təkrarı xüsusi, məqsədli edilmiş bir şeydir, inşaAllah. Əlbəttə ki, hər çətinliyin ardınca asanlıq gəlir. Bu halda boş qaldığın zaman, dayanmadan (dua və ibadətlə) yorulmağa davam et”. O zaman Mehdi (ə.s) nə edəcək? Peyğəmbərimiz (s.ə.v) kimi olacaq. Dayanmadan, davamlı, gecəli-gündüzlü fəaliyyət edəcək. Bədiüzzaman nə deyir? “Hal və zaman möhlət etməz” -deyir. “Şəxsən o vəzifəni görməyə özünün nə vaxtı, nə halı imkan verməz” -deyir. “Hz. Mehdi (ə.s)-ın işləri çox sıxdır” -deyir.

“Ondan əvvəl bir insan qrupunun təsdiqi ilə hazırladıqları əsəri hazır bir proqramı olaraq nəşr və tətbiq edəcək” -deyir. “Bu işlərində ehtiyacı olan qüvvət və mənəvi ordusu, tək ixlas, sədaqət və təsanüd sifətlərinə tam sahib olan bir qisim şagirdlərdir. Hər nə qədər az da olsalar mənən bir ordu qədər qüvvətli və qiymətli sayılarlar” -deyir. Tam Quranın üslubuna uyğun, inşaAllah. “Bu halda boş qaldığın zaman, dayanmadan (dua və ibadətlə) yorulmağa” səy göstərməyə, təbliğə, İslamı yaymağa, İttihadı İslamı meydana gətirməyə, Türk İslam Birliyini meydana gətirməyə “davam et. Və  ancaq Rəbbinə üz tut!“. “Mən etdim, mən yaratdım” olmaz. Hər şeyi edən Allahdır. Heç kim Hz. Mehdi (ə.s)-dan, “O edir, o bitirir” şəklində hadisəyə baxmayacaq. Hz. Mehdi (ə.s)-ı o şəkildə qiymətləndirməyəcək. Allahın Hz. Mehdi (ə.s)-ı vəsilə etdiyini biləcək. Hz. Mehdi (ə.s)-ın bir vasitə olduğunu biləcək. Bütün güc və qüvvətin Onda (Allahda) olduğunu biləcək.

images (5)