İnşiqaq surəsi 1-25

İnşiqaq surəsi, 1-25-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. İnşiqaq surəsi. “Göy, yarılıb-parçalandığı,” Qiyamətdə atmosfer, digər ulduzlarla toqquşma və yer cazibəsinin təsiriylə oradakı qazlar sovrular. Sovrulduğunda gördüyümüz bu mavi səma, mavi qübbə açılar, qaranlıq görünər.

Yəni adi halda çölü qaradır, yəni kosmos qaranlıqdır, zülmət yəni gecə kimidir. Açılanda belə baxacaqlar ki, mavi olan deşilib, kosmos görünür. Bu çox gözəl bir vəziyyətdir. Yəni heç insanların adət etmədiyi bir şeydir. Mavi göy qübbəsinin deşilməsi və böyük bir dəliyin açılıb, böyük bir boşluğun meydana çıxıb, kosmosun və ulduzların görünməsi, gündüz zamanında inşaAllah.

“Və öz yaradılışına uyğun Rəbbinə boyun əydiyi zaman;” hamısı Allahın əmrindədir” deyir Allah. Yəni nə vaxt yarılacaq göy, nə qədər yarılacaq, haradan başlayacaq, diametri nə qədər olacaq hamısı müəyyəndir.

“Yer düzləndiyi,” yer bu an səma açıldığında yerin də quruluşunda dəyişiklik olur, adi halda dağlardan meydana gələr elə dağlar deyilmi, zərbə var, yeddi təpə var, “dünya bir titrəməyə tutulacaqdır” deyir Allah, zəlzələ təsiriylə dağlar belə əriyən qum yığını kimi olacaqlar, yəni getdikcə yelləndikcə dağlar əriyir, çatır, şəkər tozundan belə bir konusvari bir təpə düşünək, onu altdan yelləsə insanlar o yavaş-yavaş, yavaş-yavaş yayılar və dümdüz hala gələr, getdikcə düzləşər. Onun kimi “bütün yer üzü… ardı...