inanmaq

Adnan Oktarın 7 may 2011 A9 Tv-dəki canlı söhbətindən

BERİL XANIM: Şeytandan Allaha sığınıram;“Artıq onların tapınmaqda olduqları şeylər mövzusunda əsla şübhədə olma. Daha əvvəllər ataları necə tapınırdılarsa, onlar da ancaq belə tapınırlar. Şübhəsiz, Biz paylarını azaltmadan onlara ödəyəcəyik.”

ADNAN OKTAR: Darvinistlər nə edirlər? Eynilə ataları kimi tapınırlar. Ataları şumerlər necə tapınırdılar? Nə deyirdilər? “İnsanlar palçıqdan oldu deyirdilər” deyil mi? “Təsadüfən oldu.” Qədim Misir nə deyirdi? “Nilin palçıqlarından təsadüfən oldu” deyirdi. İndikilər nə deyir? “Palçıqdan təsadüflər nəticəsində oldu” deyir. Ayə nə deyir? Şeytandan Allaha sığınıram; “Daha əvvəl ataları necə tapınırdılarsa, onlarda ancaq elə tapınırlar” deyir Allah. Eyni ağıldadırlar yəni.

quran_karim

 

Adnan Oktarın 27 yanvar 2011 Samsun Aks tv-dəki söhbətindən

ADNAN OKTAR: Bismillahir-rahmənir-rahim. Muminun surəsi, şeytandan Allaha sığınıram, 115. Allah deyir ki; “Sizi boş bir məqsəd uğruna yaratdığımızı”, şeytandan Allaha sığınıram, baxın deyir ki; “”sizi” bütün insanlara səslənir Allah “sizi boş bir məqsəd uğruna yaratdığımızı və həqiqətən Bizə çevirilib gətirilməyəcəyinizimi sanmışdınız?”” deyir. Bir də baxır ayaqdadır. Allah da nə deyir? Bax,deyir ki, Allah”sizi boş bir məqsəd uğruna yaratdığımızı və həqiqətən,Bizə çevirilib gətirilməyəcəyinizimi sanmışdınız?” “Dedilər ki: “Bir gün,ya da bir günün bir azı qədər qaldıq” deyirlər. “Ən çox 24 saat qalmışıq” deyirlər “dünyada”. Zaman qəbulu dəyişdiyi üçün qavraya bilmir. Məsələn,70 il qalmış, uşaqlığını, cavanlığını filan sayma, 14-15 yaşını əsas götürək, deyilmi? Ən az 60 il, 65 il qalmışdır. “Nə qədər qaldın?” deyincə “ən çox bir gündür” deyir. Səmimi qənaətidir, o qədər zənn edir.

Zamanın qəbulunda dəyişiklik olduğu üçün. “Dedi ki: “Yalnız az (bir zaman) qaldınız, həqiqətən,bir bilsəydiniz,”” deyir Allah. “Kim Allah ilə birgə ona bağlı etibarlı qəti bir dəlil (burhan)ı olmadan” var Darvinistlərin, boş dəlilsiz danışırlar. Bax deyir ki Allah “etibarlı qəti bir dəlil (burhan)ı olmadan başqa bir ilaha tapınsa, artıq onun hesabı Rəbbinin Qatındadır. Şübhəsiz,inkar edənlər qurtuluşa çata bilməzlər.” Çünki,məsələn həqiqətən dəlillər meydana gəlsə azsa o yenə ona bir bəhanə ola… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın qeybi əsnasında ona yalnız çox az sayda insan inanacaq.

“… BİLİN Kİ, OĞLUMUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) QEYBİ ÇOX UZUN SÜRƏCƏKDİR. BELƏ Kİ, İMANLARINI ALLAHIN QORUDUĞU KƏSLƏR XARİCİNDƏ BÜTÜN İNSANLAR BU BARƏDƏ ŞÜBHƏYƏ DÜŞƏCƏKDİR.” ( Bihar-ül Ənvar, 51-ci cild, səh. 160; Isbat-ül Hüdat, 6-cı cild, səh. 427.)

A0065