Adnan Oktarın 27 yanvar 2011 Samsun Aks tv-dəki söhbətindən

ADNAN OKTAR: Bismillahir-rahmənir-rahim. Muminun surəsi, şeytandan Allaha sığınıram, 115. Allah deyir ki; “Sizi boş bir məqsəd uğruna yaratdığımızı”, şeytandan Allaha sığınıram, baxın deyir ki; “”sizi” bütün insanlara səslənir Allah “sizi boş bir məqsəd uğruna yaratdığımızı və həqiqətən Bizə çevirilib gətirilməyəcəyinizimi sanmışdınız?”” deyir. Bir də baxır ayaqdadır. Allah da nə deyir? Bax,deyir ki, Allah”sizi boş bir məqsəd uğruna yaratdığımızı və həqiqətən,Bizə çevirilib gətirilməyəcəyinizimi sanmışdınız?” “Dedilər ki: “Bir gün,ya da bir günün bir azı qədər qaldıq” deyirlər. “Ən çox 24 saat qalmışıq” deyirlər “dünyada”. Zaman qəbulu dəyişdiyi üçün qavraya bilmir. Məsələn,70 il qalmış, uşaqlığını, cavanlığını filan sayma, 14-15 yaşını əsas götürək, deyilmi? Ən az 60 il, 65 il qalmışdır. “Nə qədər qaldın?” deyincə “ən çox bir gündür” deyir. Səmimi qənaətidir, o qədər zənn edir.

Zamanın qəbulunda dəyişiklik olduğu üçün. “Dedi ki: “Yalnız az (bir zaman) qaldınız, həqiqətən,bir bilsəydiniz,”” deyir Allah. “Kim Allah ilə birgə ona bağlı etibarlı qəti bir dəlil (burhan)ı olmadan” var Darvinistlərin, boş dəlilsiz danışırlar. Bax deyir ki Allah “etibarlı qəti bir dəlil (burhan)ı olmadan başqa bir ilaha tapınsa, artıq onun hesabı Rəbbinin Qatındadır. Şübhəsiz,inkar edənlər qurtuluşa çata bilməzlər.” Çünki,məsələn həqiqətən dəlillər meydana gəlsə azsa o yenə ona bir bəhanə ola bilər axirətdə, bir dərəcəyə qədər. Amma dəlili yoxdur. Heç bir dəlil olmadan azmış və təkamüllə olduğuna inanır.

Bax,Allah nə deyir? “Allah ilə birgə ona bağlı etibarlı qəti bir dəlil (burhan)ı olmadan başqa bir ilaha tapınsa, artıq onun hesabı Rəbbinin Qatındadır. Şübhəsiz, inkar edənlər qurtuluşa çata bilməzlər” deyir Allah. Çünki elə desə, yenə Allahı inkar edə bilməz də o zaman deyə bilər ki, “təkamüllə yaradıldı” deyə bilər. Yəni çox dəlillər olsa, deyə bilər. Amma Allahı yenə inkar edə bilməz. Amma, belə bir şey olmadığı halda Allahın yaratmasını qəbul etməyib təkamüllə yaradılmağı qəbul edirsə, o da bir günahdır. Allah “ol” deyən kimi olur, bunu biləcək, inşaAllah. Bəli. Baxın təkamül də olsa, təkamül də olmuş olsaydı, yenə Allahı inkar edə bilməzdi. Çünki təkamülü yaradan da Allahdır. Beyninin içərisindəki görünüşü təkamül şəklində yarada bilərdi Allah. Amma elə yaratmamışdır. Yaratmadığı halda zorla, inadla “yaratdı” desən, axirətdə hesabını verərsən, inşaAllah.

qurani-kərim