inanc

Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (1 dekabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: “Onlar, Rəblərinə qarşı qeyb ilə (Onu görmədikləri halda) qorxu içindədirlər.” Allahın heybətinin təsiri altındadırlar. Allah qorxusu içindədirlər, “və onlar, qiyamət saatından içləri titrəməkdə olanlardır.” (Ənbiya surəsi, 49). Adam nə deyir; qiyamətdən bəhs etməyə ehtiyac yoxdur qardaşım deyir, insanın ölümü onsuz da qiyamətdir, burax deyir qiyaməti, Mehdi (ə.s)-ı, dəccalı, biz imanımızı qurtarmağa baxaq deyir. Bunların hamısı onsuz da iman həqiqətidir, yəni imanın rüknləri bunlardır. Sən qiyaməti rədd etsən, imanını itirmiş olarsan. Nə deyir bax, bir qorxu içində möminlər, “və onlar qiyamət saatından içləri titrəməkdə olanlardırlar.” Möminin qiyamət saatından içi titrəyir, deyilmi, Allahdan qorxur. Deməli, müsəlman üçün qiyamət əhəmiyyətlidir. Qiyamətin üzərində dayanır, qiyaməti gündəmdə tutur.

 

Adnan Oktarın 6 dekabr 2010 tarixli Kahramanmaraş Aksu TV-dəki reportajından

ADNAN OKTAR: “Kafirlərə və münafiqlərə itaət etmə, əziyyətlərinə fikir vermə” bax, “Kafirlərə və münafiqlərə itaət etmə” (Əhzab surəsi, 48), yəni “onların hər hansı bir inancını, hər hansı bir düşüncəsini tətbiq etmə” deyir. Tətbiq,etmərik məsələn; deyir ki; “Müsəlmanlarla görüşməyəcəksən”. Yox, görüşərik, “Quran oxumayacaqsan”. Oxuyacağıq, “Namaz qılmayacaqsan”. Namazımızı qılarıq, itaət etmərik. Münafiq də eynisini söylədiyində münafiqə də itaət etmərik. “Əziyyətlərinə fikir vermə” dedi-qodu edə bilər, tərs söz söyləyə bilər,kinayəli danışa bilər, təhqir edə bilər, işgəncə edə bilər, həbs olunmağına səbəb ola bilər. Həbsə düşməyinə səbəb ola bilər hamısı ola bilər. “Əziyyətlərinə fikir vermə və Allaha təvəkkül et” Allaha özünü burax, səni danışdıran Allahdır. Səni sağlam edən Allahdır. Səni düşmənlərindən qoruyacaq olan Allahdır. Allaha təvəkkül et, hər nə olursa olsun hər şeydə bir xeyir vardır. “Vəkil olaraq Allah yetər”. “Allahı vəkil et özünə” deyir, Allah.

quran

 

R0313Zərdüştlükdə Mehdilik inancı

İranda keçmişdə məşhur olan və Hind-Avropa mədəniyyətinə aid bütpərəst bir inanc halına gələnzərdüştlük təxminən 3500 il əvvələ söykənir. Pozulduğu və zamanlaəslindən tamamilə yönləndirildiyi açıqca görülən bu din ehtimal edildiyinə görə haqq bir dinin təhrif edilmiş halıdır. Bu təhrif edilmiş din araşdırıldıqda haqq dinlərdə olan inanc əsaslarına rast gəlinir, Allaha, Onun mələklərinə və qiyamət gününə iman, cin və şeytanların varlığı kimi haqq dinlərə məxsus olan inancların bu dində də olduğu görünür.

Zərdüştlük inancında olan mövzulardan biri də insanların dünyada gözəl bir həyat yaşamalarına vəsilə olacaq, zühur etdiyi vaxt dünyaya gözəllik, fayda, dinclik və sülh gətirəcək bir xilaskarın, yəni hz.Mehdi (ə.s)-ın varlığıdır.

Zərdüşt inancına görə, Sauşyant (dünyanın xilaskarı) adında biri (hz.Mehdi (ə.s.)) zühur edəcək və Əhrimanı, yəni şeytanı fikirlə məğlub edərək dünyanı şeytanın təsirindən qurtaracaq. Sauşyant olaraq tanıdılan adam hz. Mehdi (ə.s)-dır və Axırzamanda dünyanı şeytandan və onun təsirindən, yəni dinsiz fəlsəfələrdən və ideologiyalardan təmizləyəcək. Hz. Mehdi (ə.s)-ın təsiri bütün dünyaya yayılacaq, dünyanın hər yeri Allaha iman edən insanlarla dolacaq. Bu inanc zərdüşt kitablarında açıq bir şəkildə ifadə edilmişdir.

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-in bir hədisində hz.Mehdi (ə.s) haqqında belə ifadə edilir:

Əbu Basir belə deyir: İmam Cəfər Sadiq (ə.s)-a “Ey Rəsulullahın övladı! Siz Əhli-beytin qaimi kimdir?” deyə soruşanda belə cavab… ardı...