iman problemi

Ali-İmran surəsi, 167 (Münafiqlərdə ən böyük problem iman problemidir)

ADNAN OKTAR: Ali-İmran surəsi, 167 “Münafiqlik edənləri də ifadə etməsi üçün idi. Onlara: “Gəlin, Allahın yolunda” təbliğ edin, dini yayın, və yaxud müdafiə  edin “döyüşün,ya da müdafiə  edin”, yəni müsəlmanları müdafiə edin “deyildiyində”— biz təbliği bilsəydik, dini yaymağı bilsəydik— “biz döyüşməyi bilsəydik, əlbəttə, sizi izlərdik” dedilər”. “Amma bilmirik” deyir. Yaxşı, bilmirsən, deyilmi? Mən sənə deyirəm “hər ay üç yüz milyard pul verəcəyəm. İndi müdafiə edərsənmi?” deyirəm. “Mən bir dəfə bir gecədə Quranı başdan sona oxudum” deyir, “Allahın icazəsiylə. Və mükəmməl təbliğ edərəm. Siz onu mənə buraxın” deyir. Yaxşı, sənə “sonsuz cənnət vəd edir” deyir Allah, deyilmi?

Hamısının üstündə Allahın razılığını vəd edir. Deməli, sənin orada imanın zəif və ağlın zəifdir. Çünki o pulu götürərsən, üç yüz milyardı götürərsən, heç ümid etmədiyin bir xəstəliyə tutularsan. Daha pulun bir hissəsini belə xərcləyə bilmədən, xəstəxana pulu belə edə bilmədən ölüb gedərsən. Allah istəsə dərhal canını alr, onsuz da iki günlük həyatdır. Bax “Biz döyüşməyi bilsəydik, əlbəttə sizi izlərdik” dedilər. O gün onlar, imandan çox küfrə daha yaxın idilər”. Bax, iman zəifliyi. Demək ki, problem nəymiş? İman zəifliyidir. Fiqh problemiymiş? Fiqh problemi deyil. Münafiq cərəyanında problem iman problemidir. Quranda o zaman deyərdi… ardı...