İbrahim surəsi 35

Hörmətli Adnan Oktarın 28 may 2013-ci il tarixli söhbətindən İbrahim surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: Bir insan üçün ən əhəmiyyətli şey təhlükəsizlik, etibar və sevgidir. Ən güclü instinkt isə etibardır. Heyvanlarda da vardır. Məsələn, heyvan həmişə narahat yaşayar. Bütün pişiklər, sincablar, aslanlar, belə ehtiyatla gəlirlər narahat yaşayarlar. İnsana Allah tərəfindən bir etibar və müdafiə instinkti verilmişdir. Ağlımız var və insanlara güvənirik. Qoy insanlar rahat şəkildə gəzsinlər, niyə qorxsunlar ki? Hər yer möhkəm polad kimi olsun. Və arxasında nov kimi sevgi və məhəbbət olsun. İnsanlar şirindirlər, məsələn, mənim qardaşlarımın birlikdə yemək yedikləri zaman çəkdirdikləri şəkil var, ürəyim gedir onları çox sevirəm. Çoxu kasıb süfrəsidir, bu isə daha da xoşuma gəlir. Məsələn, lüks süfrədən yüz misli qədər daha çox xoşuma gəlir. Çox mükəmməldir. Yerdə yeyirlər, min misli qədər daha çox xoşuma gəlir.

DIDƏM ÜRER: Müəllimim, 35-ci ayədə hz. İbrahim (ə.s)-ın Allaha ilk duası, “Ey Rəbbim! Bu şəhəri əmin-amanlıq yurdu et”-deyə olduğu bildirilir.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “Bir zaman İbrahim demişdi: Ey Rəbbim! Bu şəhəri əmin-amanlıq yurdu et”. (İbrahim surəsi, 14-cü surə, 35-ci ayə)  Bax, əvvəlcə bunu istəyir. Məsələn, Allah Məkkə üçün “təhlükəsiz olan şəhər”-deyir. “Əmin-amanlıq yurdu et.” Allah “təhlükəsizlik içində gəzirdiniz”-deyir. Məsələn, cənnətin xüsusiyyəti təhlükəsiz… ardı...