Hörmətli Adnan Oktarın 28 may 2013-ci il tarixli söhbətindən İbrahim surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: Bir insan üçün ən əhəmiyyətli şey təhlükəsizlik, etibar və sevgidir. Ən güclü instinkt isə etibardır. Heyvanlarda da vardır. Məsələn, heyvan həmişə narahat yaşayar. Bütün pişiklər, sincablar, aslanlar, belə ehtiyatla gəlirlər narahat yaşayarlar. İnsana Allah tərəfindən bir etibar və müdafiə instinkti verilmişdir. Ağlımız var və insanlara güvənirik. Qoy insanlar rahat şəkildə gəzsinlər, niyə qorxsunlar ki? Hər yer möhkəm polad kimi olsun. Və arxasında nov kimi sevgi və məhəbbət olsun. İnsanlar şirindirlər, məsələn, mənim qardaşlarımın birlikdə yemək yedikləri zaman çəkdirdikləri şəkil var, ürəyim gedir onları çox sevirəm. Çoxu kasıb süfrəsidir, bu isə daha da xoşuma gəlir. Məsələn, lüks süfrədən yüz misli qədər daha çox xoşuma gəlir. Çox mükəmməldir. Yerdə yeyirlər, min misli qədər daha çox xoşuma gəlir.

DIDƏM ÜRER: Müəllimim, 35-ci ayədə hz. İbrahim (ə.s)-ın Allaha ilk duası, “Ey Rəbbim! Bu şəhəri əmin-amanlıq yurdu et”-deyə olduğu bildirilir.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “Bir zaman İbrahim demişdi: Ey Rəbbim! Bu şəhəri əmin-amanlıq yurdu et”. (İbrahim surəsi, 14-cü surə, 35-ci ayə)  Bax, əvvəlcə bunu istəyir. Məsələn, Allah Məkkə üçün “təhlükəsiz olan şəhər”-deyir. “Əmin-amanlıq yurdu et.” Allah “təhlükəsizlik içində gəzirdiniz”-deyir. Məsələn, cənnətin xüsusiyyəti təhlükəsiz bir yurd olmasıdr. Əlbəttə ki, heç bir risk yoxdur. Bütün evlər tikanlı çəpərlərlə əhatələnibdir. Hər yerdə kamera vardır. Bizənə olur belə? Hər yerdə kamera var və hər yerdə camaatın üst-başını axtarırlar. Həmin mağazalara girərkən başdan-ayağa qədər axtarırlar. Mağazaların içində olan əşyalara çölə çıxarılma ehtimalına qarşı bir şey yerləşdiriblər. Bu çox qorxunc bir şeydir. Bu necə bir həyatdır? Çox müdhiş bir sevgi və hörmət olmalıdır. Allah qorxusu olması lazımdır, bu baş verənlər isə çox utandırıcıdır.

Şeytandan Allaha sığınıram, 14-cü surənin 35-ci ayəsi; Bir zaman İbrahim demişdi: Ey Rəbbim! Bu şəhəri əmin-amanlıq yurdu et. Məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaqlaşdır”. “Ey Rəbbim! Bu şəhəri əmin-amanlıq yurdu et”, əbcədi 2011-ci il tarixini verir.

images (6)