İbrahim surəsi 13-15

Hörmətli Adnan Oktarın 27 avqust 2013 tarixli söhbətindən İbrahim surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Allah, İbrahim surəsi ayə 13-də deyir ki; “Şübhəsiz biz, zülm edənləri həlak edəcəyik. “Suriyada nələr olacaq” deyir. Allah “həlak edəcəyəm” deyir. “Misirdə nə olacaq” deyir. Allah “həlak olacaq” deyir. Tək qatı dinçi müsəlmanlıq da çox böyük bir təhlükə var. Həqiqi Quran əxlaqı, Qurana olan sevgi sanki kənarda dayanır. Böyük bir güc olaraq kənarda dayanır. Həqiqi İslam bir atəşdir, münafiq sistemi yandırar, yəni yox edər. Amma o atəşin ətrafında indi bir sədd var. O sədd yıxıldığında, nə qədər münafiq düşüncə varsa, nə qədər xurafat düşüncəsi varsa Allahın icazəsiylə İslamın, Quranın nuruyla tərtəmiz olacaq, hamısı yanıb yox olacaq, inşaAllah.

Allah deyir ki, 14-cü ayədə. Şeytandan Allaha sığınaram: “Və onlardan sonra” onlardan əvvəl və onlardan sonra. Çünki onlar həlak olur “sizi o ərzə” o ərz hansıdır? Dünya. Ünvanı da söyləyir Allah, yeri də söyləyir, deyilmi? “O ərzə mütləq yerləşdirəcəyik.” Bax qətilik ifadə edən cümlə söyləyir Allah. Mütləq yerləşdirəcəyik, könlümüz rahat olsun deyə. Nə deməkdir? Sizi dünya hakim, edəcəyəm deyir Allah. “Məhz bu, mövqemdən qorxana” Allahı sevənə deyil. “Allahı mən sevirəm” deyir. Qorxursanmı? “Qorxmuram” deyir. Qorxmazsansa ağlın gedər. Qorxmazsa bir insan qeyri-ixtiyari əxlaqı pozular.

Qeyri-ixtiyari şəxsiyyəti pozular. Qeyri-ixtiyari İslamı… ardı...