hz Süleyman

ADNAN OKTAR-IN QAZİANTEP OLAY TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ

(1 MART 2011; 22:00)

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Nəml surəsi, 18. Bax, hz. Süleyman (ə.s)-ın heyvan sevgisi ilə qəlbi nə qədər doludur, deyir ki: “Nəhayət qarışqa vadisinə gəldiklərində, bir dişi qarışqa dedi ki: “Ey qarışqa birliyi, öz yuvalarınıza girin, Süleyman və orduları, bilmədən sizi qırıb-keçməsin.” Qarışqalar hz. Süleyman (ə.s)-ın sözünü dinləyir, qarışqalarla əlaqə quran bir gücə sahibdir, yəni qarışqaların da insanların dilindən anladığını Allah göstərir. Bu, xüsusi bir elmdir, bunun təbii ki, hz. Mehdi (ə.s)-a işarə edən tərəfi də var. Amma hz. Mehdi (ə.s)-ın ta böcəklərə çatana qədər sevgi göstərəcəyi görülür burada. Heyvan sevgisinin nə qədər təfərrüatlı olduğu aydın olur. “(Süleyman) Bu sözə görə təbəssüm edib güldü.” Bax, bu da bir sevgi əlamətidir, qarışqaya qarşı şəfqətin bir əlamətidir, ona olan sevgi ona sevinc verir. “Və dedi ki: “Rəbbim, mənə, ana və atama verdiyin nemətə şükür etməyimi,” bax, “ana və atama verdiyin nemətə şükür etməyimi.”

Ana və atasını sevməsi, nemətə şükür etməsi, buna diqqət çəkmişdir Allah. “Məmnun olacağın saleh bir əməl etməyi ilham et.” Yəni etdiyim hər cür gözəl fəaliyyəti, hər şeyi sənə borcluyam, sən mənə etdirirsən, Ya Rəbbim deyir, Sən yaradırsan, mən etmirəm, deyir. Hər cür müsbət rəftarı Sən edirsən, Ya Rəbbim… ardı...

 

…Musanın əsası və Süleymanın üzüyü ondadır.

…Allah dilədiyi müddətə qədər onu gözdən iraq tutar. Daha sonra zühur edər və yer üzünü əvvəldən zülmlə dolduğu kimi ədalətlə doldurar. (Bihar-ul Envar, cild. 52, səh. 32; İsbat-ul Hudat, cild. 6, səh. 19)

 

Hz. Mehdinin zühurunun ən əhəmiyyətli əlamətlərindən biri əhd sandığının olması olacaq. Sandıq, istər müqəddəs mətnlərə, istərsə də tarixi qeydlərə görə Antakyadadır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində bu əhd sandığını, hz. Mehdinin tapacağı xəbər verilmişdir.


R0067

 

Quranın Talut hekayəsində də əhd sandığı haqqında məlumat verilmişdir:

 

“Peyğəmbərləri onlara dedi: “Onun hökmdarlığının sənədi, sizə Tabutun (sandığın) gəlməsidir. Onda Rəbbinizdən “bir təhlükəsizlik duyğusu və əmin-amanlıq” ilə Musa ailəsindən və Harun ailəsindən geriyə qalanlar var; onu mələklər daşıyar. Əgər möminsinizsə, bunda şübhəsiz sizin üçün bir dəlil vardır”. (Bəqərə surəsi, 248)

 

Ayədə keçən “tabut” sözü, “sandıq” mənasını verir. Bu sandıq Talutun hökmdarlığının əlaməti içərisində müqəddəs əmanətlərin olduğu əhd sandığıdır. Bəhsi keçən əhd sandığı, yəni tabutun içində, üstündə ittifaq edilən rəvayətlərə görə, hz. Musanın əsası ilə Tövrat lövhələri və hz. Harunun əsası ilə əmmaməsi kimi müqəddəs əmanətlər vardır.

A0069

 

Quranda bildirildiyi kimi, əhd sandığı Talutun hökmdarlığının simvolu olduğu kimi, rəvayətlərə görə hz. Mehdinin də islam əxlaqını bütün dünyada hakim edərək müsəlmanların mənəvi liderliyini yerinə yetirməsinin… ardı...