Hz. Mehdi (ə.s)

Kahramanmaraş Aksu Tv canlı reportajı, 1 may 2010

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “Sizə hər istədiyiniz şeyi verdi” deyir, Allah. Nə istəyirsinizsə; qələm istəyirsinizsə qələm, ihlamur istəyirsinizsə ihlamur, səhləb istəyirsinizsə səhləb, başqa nə istəyirsinizsə o.

ALTUĞ BERKER: İndi o mövzudan bəhs edirdik, hocam, inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Bəli. “Əgər Allahın nemətini saymağa cəhd etsəniz”, verdiyi nemətləri saymağa cəhd etsəniz. “Onu sayıb-qurtara bilməzsiniz”. O qədər çoxdurki, deyir Allah. Verdiyim nemətləri saymağa nə ömrünüz yetər, nə diliniz yetər. Kürsülər, qab-qacaqlar, avtomobillər, evlər, evlərin içindəki alətlər, televizorlar, televizorunn içindəki kiçik parçacıqlar, say say bitməz, deyilmi? “Həqiqət budur ki, insan çox zalımdır,” deyir Allah “və çox nankordur,” deyir. Yəni nankorluq edib bu nemətləri görməzlikdən gəlirlər, zülm edib anlamazlıqdan gəlirlər, deyir  Allah.

“Necə ki, İbrahim belə demişdi: Rəbbim bu şəhəri etibarlı et.”  Mehdi (ə.s)-ın zamanında Allahın icazəsi ilə biz də bütün şəhərləri etibarlı edəcəyik . Baxın, “bu şəhəri etibarlı et”. Mehdi (ə.s)-ın dövründə bütün şəhərlər etibarlı qılınacaq, hədis var. “Məni və uşaqlarımı bütlərə qulluq etməkdən uzaq tut.” Yəni darvinizmə, materializmə batmaqdan, deyil mi, Axırzamandakı mənası budur. Allahın müsəlmanları belə bir bataqlığa düşməkdən qoruması üçün dua edirik. “Rəbbim həqiqətən, insanlardan bir çoxunu çaşdırıb azdırdı.” Darvinistlər də indi, insanların bir çoxunu çaşdırıb… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 30 noyabr 2010 tarixli Kaçkar TV reportajından

 

ALTUĞ BERKER: Dünən, hocam bir ayəni təfsir etdiniz. Əvvəl ayəni oxuyuram, Bəqərə surəsi 214-cü ayə. Şeytandan Allaha sığınram. “Yoxsa sizdən əvvəl gəlib-keçənlərin halı başınıza gəlmədən cənnətə girəcəyinizi mi sandınız? Onlara elə bir yoxsulluq, elə dözülməz bir çətinlik çatdı və elə sarsıldılar ki, sonunda elçi, bərabərindəki möminlərlə; “Allahın köməyi nə vaxtdır?” deyirdi. Diqqət yetirin. Şübhəsiz, Allahın köməyi çox yaxındır.” Belə şərh etdiniz, hocam; “Daha əvvəlki peyğəmbərlərin, vəlilərin başına gələnlər eyni şəkildə hz. Mehdi (ə.s)-ın da başına gələcəyini anlayırıq. Hz. Mehdi (ə.s)-ın da sıxıntı və çətinliklə imtahan verəcəyini anlayırıq, çox sarsıdıcı hadisələr meydana gələcək. Lakin hz. Mehdi (ə.s) sarsılmayacaq, inşaAllah. Allahın köməyini istəyəcəklər, Allahın köməyinin nə vaxt olacağını izah edəcək, inşaAllah” dediniz.

 

Adnan Oktarın 28 dekabr 2009-ci il tarixli Kral Karadeniz, Adıyaman Asu və Ekin TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Yunus surəsində. Sən hansı bir işdə olsan, Qurandan nə oxusan”, Məsələn, indi biz Quran oxuyuruq. Şeytandan Allaha sığınıram. Qurandan nə oxusan, siz nə iş görsəniz, başınız ona qarışarkən Biz sizə şahid olarıq”. Yəni indi Mən sizi seyr edirəm deyir Allah. Hal-hazırda Allah bizi seyr edir və dinləyir. Onsuz da bizi danışdıran da Allahdır. Nə yerdə, nə də göydə zərrə qədər bir şey Rəbbindən gizli qalmaz”. Yəni atom da, atomun içindəki elektronlar da, protonlar da hamısı Mənim məlumatım daxilindədir deyir Allah.

Bundan daha kiçiyi”, baxın onun daha kiçiyi də, yəni artıq fotonlar da. və daha böyüyü yoxdur ki, açıq-aydın Yazıda (Lövhi-Məhfuzda) olmasın”. Hamısı Mənim hüzurumda qeydə alınıb, sabitdir deyir Allah. MaşaAllah. 66-cı ayədə “Bilin ki, göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahındır”. Bir tərəfdən də Mehdi (ə.s)-a və hz. İsa (ə.s)-a baxır. Hz. İsa (ə.s) göylərdə, Mehdi (ə.s) da yerdədir ona baxır, inşaAllah. Cənab-ı Allah 62-ci ayədə; “Şübhəsiz ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər”. Bu eyni zamanda Mehdi (ə.s)-a və tələbələrinə baxır. Çünki onlar… ardı...

 

ADNAN OKTARIN KANAL AVROPA-DAKI CANLI REPORTAJI (3 OKTYABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: Taha surəsi 114-cü ayə, şeytandan Allaha sığınıram. “Haqq olan, tək hökmdar olan Allah Ucadır. Onun vəhyi sənə gəlib-tamamlanmadan əvvəl, Quranı (oxumada) tələsmə” yavaş-yavaş düşünərək oxu. “Və de ki: “Rəbbim, elmimi artır.”” Biz də Allahdan xahiş edirik elmimizi artırsın. İnşaAllah.

 

“Sonra”, hz. Adəm ilə əlaqədar ayədə Allah şərh edir. “Sonra Rəbbi onu seçdi, tövbəsini qəbul etdi və doğru yola çatdırdı. Dedi ki: “Kiminiz kiminizə düşmən olaraq, hamınız oradan enin.” Dəccal hz. Mehdi (ə.s)-a düşmən olur. Deyilmi? Şeytan müsəlmanlara düşmən olur.

 

“Hamınız oradan enin. Artıq sizə Məndən bir yol göstərici gələcəkdir”. Bax, “Artıq sizə Məndən bir yol göstərici gələcəkdir; kim Mənim hidayətimə” kim mənim Mehdimə “iman gətirsə, artıq o azmaz və bədbəxt olmaz”. Əbcədi 1982-ci ili verir. Bir tək tarix çıxır-1982. Bax, “Artıq sizə Məndən bir yol göstərici gələcəkdir” bir mürşid, bir Mehdi. “Kim Mənim hidayətimə uysa”, Allahın hidayətinə uysa, hz. Mehdi (ə.s) da Allahın Hadi isminin təcəllisidir. Hz. Mehdi (ə.s)-a iman gətirən hidayət tapmış olur. “Kim mənim hidayətimə uysa”, hz. Mehdi (ə.s)-a uysa, Mehdimə uysa şəklində də şərh edə bilərik. “İman gətirsə, artıq o  azmaz” bax, azmaz. Şeytan nə edir? Caduyla insanları çaşdırıb azdırır.… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (1 dekabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: Tək İbrahim (ə.s) çox yamandır, bəzi insanlar vardır, məsələn, mübarizə aparar, amma avamca və ağılsızca edər. İbrahim (ə.s)-ın hər yerindən ağıl axır, maşaAllah. “‘Xeyr” dedi”, baxın yalan danışır, buna məsləhət deyilir. Bu yalan deyil. “Xeyr” deyir, halbuki, o qırmışdır. Doğru söyləməsi günahdır, haramdır burada, yalan danışması lazımdır. “Xeyr” dedi. “Bu etmişdir, bu onların böyükləridir, əgər danışa bilirsə ondan soruşun”, deməli, bütü alçaltmaq, hörmətdən salmaq ağıllı bir metodla edilməlidir və məsləhət yalan deyil, ağıllı olmaq lazımdır. “Bunun üzərinə öz vicdanlarına baş vurdular. “Həqiqət budur ki, zalım olanlar sizlərsiniz” dedilər”, (Ənbiya surəsi, 64) yəni özlərinin zalım olduqlarını anlayırlar. Deməli, təbliğ edilərkən, məsələn, biz deyirik ki; mehdiyyət şəxsdir. Biz bunu izah etdiyimizdə bunu anlamayan heç kim qalmır, hər kəs anlayır. İnad etmələri əhəmiyyətli deyil, vicdani olaraq həqiqətən zalım olduqlarını özləri başa düşürlər. Yəni “zalımlıq edirik, həqiqətən dürüstlük etmirik” deyirlər. Amma bir qismi də təbii ki, məsləhət məqsədiylə yalan danışır. Onlara mən bir şey demirəm, taktika olaraq Mehdi (ə.s)-ın rahat fəaliyyət göstərə bilməsi üçün mehdiyyəti gündəmə gətirməyə bilərlər. Yəni “şəxs-i mənəvidir” deyib bağlayıb, Mehdi (ə.s)-ın yolunu, üsulunu genişlətmək, ona zəmin hazırlamaq üçün ledüni bir məsləhət, yalan söyləyə bilərlər. Söyləyirlər də necə… ardı...