ADNAN OKTARIN KANAL AVROPA-DAKI CANLI REPORTAJI (3 OKTYABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: Taha surəsi 114-cü ayə, şeytandan Allaha sığınıram. “Haqq olan, tək hökmdar olan Allah Ucadır. Onun vəhyi sənə gəlib-tamamlanmadan əvvəl, Quranı (oxumada) tələsmə” yavaş-yavaş düşünərək oxu. “Və de ki: “Rəbbim, elmimi artır.”” Biz də Allahdan xahiş edirik elmimizi artırsın. İnşaAllah.

 

“Sonra”, hz. Adəm ilə əlaqədar ayədə Allah şərh edir. “Sonra Rəbbi onu seçdi, tövbəsini qəbul etdi və doğru yola çatdırdı. Dedi ki: “Kiminiz kiminizə düşmən olaraq, hamınız oradan enin.” Dəccal hz. Mehdi (ə.s)-a düşmən olur. Deyilmi? Şeytan müsəlmanlara düşmən olur.

 

“Hamınız oradan enin. Artıq sizə Məndən bir yol göstərici gələcəkdir”. Bax, “Artıq sizə Məndən bir yol göstərici gələcəkdir; kim Mənim hidayətimə” kim mənim Mehdimə “iman gətirsə, artıq o azmaz və bədbəxt olmaz”. Əbcədi 1982-ci ili verir. Bir tək tarix çıxır-1982. Bax, “Artıq sizə Məndən bir yol göstərici gələcəkdir” bir mürşid, bir Mehdi. “Kim Mənim hidayətimə uysa”, Allahın hidayətinə uysa, hz. Mehdi (ə.s) da Allahın Hadi isminin təcəllisidir. Hz. Mehdi (ə.s)-a iman gətirən hidayət tapmış olur. “Kim mənim hidayətimə uysa”, hz. Mehdi (ə.s)-a uysa, Mehdimə uysa şəklində də şərh edə bilərik. “İman gətirsə, artıq o  azmaz” bax, azmaz. Şeytan nə edir? Caduyla insanları çaşdırıb azdırır. Dəccal nə edər? İnsanları azdırar. Hz. Mehdi (ə.s)-a iman gətirən azmır. Allahın hidayətinə uyan azmır. Hz. Mehdi (ə.s) antidəccaldır, deyilmi. Bax, “azmaz və bədbəxt olmaz” dəccal nə edir? İnsanları bədbəxt edir, əziyyət verir, qorxudur, ağladır, üzür, depressiyaya salır, narkotikə, spirtə, intihara, döyüşə, anarxiyaya, terrora, hər cür alçaqlığa təhrik edir. “Bədbəxt olmaz”, yəni mehdiyyətə tabe olan, hidayətə tabe olan bədbəxt olmur.