hz Məhəmməd(səs)

Hz.Mehdi (ə.s) da imam Rəbbani həzrətlərindən təxminən 400 il sonra gələcəkdir

Bəziləri hz.Mehdi (ə.s)-ın İmam Rəbbani həzrətlərindən təxminən 400 il sonra gəlməsini, İmam Rəbbaninin dəyərinin azalması ilə əlaqələndirirlər və hz.Mehdi  (ə.s)-ın İmam Rəbbanidən 1000 il sonra gəlməyini iddia edirlər. Halbuki Hz.Mehdi (ə.s)-ın İmam Rəbbani Həzrətlərindən təxminən 400 il sonra gəlməsi, Rəbbani həzrətlərinin dəyərini, qiymətini azaldacaq bir səbəb deyil. Allah,

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i böyük iradəyə sahib olan peyğəmbər hzsa (ə.s)-dan yalnız 571 il sonra göndərmişdir. hzsa (ə.s)-dən qısa bir müddət sonra, yeni bir şəriət və kitabla hz.Məhəmməd (s.ə.v) gəlmişdir. Yəni iki böyük peyğəmbər arasında 571 il vardır. Hz.Mehdi (ə.s) da İmam Rəbbani Həzrətlərindən təxminən 400 il sonra gələcəkdir. Onsuz da bunu İmam Rəbbani Həzrətləri özü şəxsən… ardı...