hüquqi

Risalə-i Nurun hüquqi olaraq sərbəst buraxılması da çox mühüm bir dövrə işarə edir

13-cü əsrin böyük mücəddidi Bədiüzzaman Səid Nursi həzrətləri Risalə-i Nurda müəyyən illərə və bu illərdə yaşanacaq hadisələrə xüsusilə diqqət çəkmişdir. 1956-cı ildə reallaşan hadisələrə nəzər saldıqda, Səid Nursinin təxminlərinin nə qədər məqsədə uyğun və mükəmməl olduğunu bir daha da görürük.

 

Həqiqətən, münafiqlər Odun (cəhənnəmin) ən aşağı təbəqəsində olacaqlar və sən onlara heç bir köməkçi tapa bilməzsən.(Nisa surəsi, 145)

 

… Əgər şəddə iki nun sayılsa, oxunmayan həmzələr və (ye) də hesab edilsə 1376-cı ili (1956-1957) verir vəbu zülmətli nifaqın (dinsizlik və zülmlü, ikiüzlü münafiq sistemin) sükut mərtəbəsinə (susma, sona çatma dərəcəsinə)… işarə edir.”  (Emirdağ Lahikası (1), Mektup no: 15)

 

Bədiüzzaman Səid Nursi “Əmirdağ Lahiqəsi” adlı əsərində, Nisa surəsinin 145-ci ayəsinin əbcədinin “1956 -cı ilə “ işarə etdiyini ifadə etmişdir. Bədiüzzaman buradakı “bu zülmətli nifaqın sükut mərtəbəsinə”  sözləri ilə, 1956-cı ilin, dünya səviyyəsində İslam dünyası və müsəlmanlar üçün böyük bir əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirir. Bədiüzzamana görə, bu ilə qədər hökm sürən zülm, dəlalət və nifaq mühiti, 1956-cı ildən sonra bütün dünyada azalmağa başlayacaq və Allahın izni ilə sona çatacaq.

 

Bədiüzzaman Səid Nursi, “Əmirdağ Lahiqəsi” adlı… ardı...