hücum

ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (1 OKTYABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: “(Gəldiklərində də) Sizə qarşı “xəsis və eqoistdirlər.” “Eqoistdirlər” Allah deyir. Xəsis, yəni pul versə belə ondan acı duyar, iztirab çəkər, o heç cür onu unuda bilməz. Bir acıymış kimi hiss edər və verərkən də istəyərək verməz. “Və eqoistdirlər. Əgər qorxu gələcək olsa, ölümə görə üzərinə huşsuzluq çökmüş kəslər kimi gözləri dönərək sənə baxmaqda olduqlarını görərsən.” Allah münafiqlərin baxışlarında bir anormallıq olduğunu söyləyir. Bu, bir çox ayədə, burada da ifadə edilir. Bax, “gözləri dönərək sənə baxmaqda oluqlarını görərsən.” Münafiqlər öküz kimi baxar, Allahın hikməti belədir. “Qorxu gedincə, xeyirə qarşı olduqca düşkünlük göstərərək sizi kəskin dilləriylə (tənqid edib incidərək) qarşılayarlar.” Münafiqin həmişə tənqid etmə, özünə görə incitməyək, yəni narahat etmə istiqamətində fəaliyyəti vardır.

Bu ayədə deyir ki: “Qorxu gedincə, xeyirə qarşı olduqca düşkünlük göstərərək”, yəni mənfəətə düşkünlük göstərərək, “sizi kəskin dilləriylə”, deməli, münafiqlərin belə kəskin, pis dilləri var. Yəni Quranı, imani mövzuları tənzih edirəm, pis dillərinə Allah diqqət çəkir, murdardır danışıqları. Və məqsədini də Allah deyir, bax; “tənqid edib, incidərək”, “incitmə məqsədli və tənqid etmə məqsədli edərlər” deyir. “Məhz onlar iman etməmişlər“,  “iman etmədikləri üçün belə olurlar” Allah deyir. “Beləcə, Allah onların etdiklərini boşa çıxarmışdır. Bu Allaha… ardı...

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Ali-İmran surəsi, 173, müsəlmanlar deyir ki; Bəzi adamlar onlara: “Camaat sizə qarşı ordu toplayıbdır, onlardan qorxun!” – dedilər. Bu, onların imanını daha da artırdı və onlar: “Allah bizə yetər. O nə gözəl Qoruyandır!”. Məsələn, müsəlman da deyir ki; “…bəzi adamlar onlara: “Camaat sizə qarşı ordu toplayıbdır…” Nə deməkdir? Məsələn, Mehdi (ə.s) birliyinə də, “sizə qarşı ordu toplandı” deyəcəklər, “siz neçə nəfərsiniz?” “313 adam”, sizə qarşı toplananlar neçə nəfərdirlər, 3 milyon adam”. “313-ə qarşı, 3 milyon düşməniniz var” deyir.

Müsəlmanlar “nə edək?” deyirlər, “artıq onlardan qorxun” deyir. Qorxmağın məqsədi nədir? “Dağılın”. “Dedikləri halda imanları artanlar”, təbii, bax bilərək, münafiqin hücumu nə edirmiş. Möminin imanını artırımış. “İmanı artanlar və Allah bizə yetər. O nə gözəl vəkildir” deyənlərdir” deyir. Bu, müsəlmanların savab qazanmasına, mənəvi mövqeyə yüksəlməsinə səbəb olduğunu göstərir. Bax münafiq hücum etdikdə, alçaqlıq etdikdə müsəlmanın, ibadət vaxtı girmiş olur. Məsələn, səhər namazı nə vaxt başlayır? Günəş üfüqdə meydana çıxdıqdan sonar. Nə zamana qədər? Günəş doğulana qədər.

Ramadan-2013-Al-Quran-HD-WallpaperMünafiqin əxlaqsızlığa başlamasıyla müsəlmanın ibadəti başlayır. Yəni alçaqca hücumu başladığında, müsəlmanın ibadəti başlamış olur o anda. Minlərlə savab almağa başlayır, toplamağa başlayır. Nə zamana da qədər? Münafiq hücumunu dayandırana qədər. Münafiq hücumunu dayandırdığında, günəş doğulmuş olur, artıq o ibadətin… ardı...

 

Qılınclı hücumlar, hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətlərindəndir

İbni Əbu Şeybə, Əbu Cəlddən belə dediyini rəvayət etdi: “Bir fitnə görünər, bunu digər fitnələr də izləyər və birincilər sonuncuların qılıncla münaqişəyə dönməyinə TƏHRİK EDƏR və bundan sonra bütün haramların halal sayılacağı bir fitnə başlayar. Sonra da xəlifəlik, yer üzünün ən xeyirlisi olan Mehdiyə evində oturarkən gələcəkdir”. (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar, 4.1)

Misirdə baş verən hadisələrdə Mübarək tərəfdarları etiraz aksiyaları keçirənlərə hücum etməyə başlamış, bu hücumlarda qılınc, bıçaq və iri kəsici alətlərdən istifadə etmişlər. Hadisələrin eynilə Peyğəmbərimiz  (s.ə.v)-in hədisində bildirdiyi kimi reallaşması, Allahın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə lütf etdiyi möcüzələrdən biridir.

Kanaltürk Haber, 4 Şubat 2011

kanalturkhaber4 2_2011