Qılınclı hücumlar, hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlamətlərindəndir

İbni Əbu Şeybə, Əbu Cəlddən belə dediyini rəvayət etdi: “Bir fitnə görünər, bunu digər fitnələr də izləyər və birincilər sonuncuların qılıncla münaqişəyə dönməyinə TƏHRİK EDƏR və bundan sonra bütün haramların halal sayılacağı bir fitnə başlayar. Sonra da xəlifəlik, yer üzünün ən xeyirlisi olan Mehdiyə evində oturarkən gələcəkdir”. (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar, 4.1)

Misirdə baş verən hadisələrdə Mübarək tərəfdarları etiraz aksiyaları keçirənlərə hücum etməyə başlamış, bu hücumlarda qılınc, bıçaq və iri kəsici alətlərdən istifadə etmişlər. Hadisələrin eynilə Peyğəmbərimiz  (s.ə.v)-in hədisində bildirdiyi kimi reallaşması, Allahın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə lütf etdiyi möcüzələrdən biridir.

Kanaltürk Haber, 4 Şubat 2011

kanalturkhaber4 2_2011