haqqında

Hörmətli Adnan Oktarın 23 yanvar 2013-cü il tarixli söhbətindən Axırzamana işarə edən ayələr ilə əlaqədar şərhləri

ADNAN OKTAR: Yunis surəsi, 55.

GÜLŞAH XANIM: Şeytandan Allaha sığınıram. “Bilin ki, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahındır. Xəbərin olsun; şübhəsiz ki, Allahın vədi haqdır; ancaq onların çoxu bunu bilmir.”

ADNAN OKTAR: Allahın vədi haqdır, insanların çoxu bunu bilmir. Əbcədi neçədir? 2025. Bir tarix var; 2025. “Göydə və yerdə nə varsa, hamısı Allahındır.” Hz. İsa (ə.s) da, hz. Mehdi (ə.s) da Allahındır. “Xəbərin olsun” deyir Allah, xəbərdar edir, “şübhəsiz Allahın vədi haqdır.” Nəyi vəd etdi? Hz. Mehdi (ə.s)-ı, haqdır deyir Allah, hz. İsa Məsih (ə.s) haqdır, Dabbətül ərz çıxacaq, haqdır.

Yunis surəsi, 62

EBRU XANIM: Şeytandan Allaha sığınıram. “Xəbəriniz olsun; Allahın vəliləri, onlar üçün qorxu yoxdur, qəmli də olmayacaqlar.”

ADNAN OKTAR: “Onlar üçün” Allahın vəliləri üçün “qorxu yoxdur” deyir. Hz. Mehdi (ə.s) üçün qorxu varmı? Yoxdur. Qəmli olurmu? Olmur. Hz. İsa Məsih (ə.s) üçün varmı? Yoxdur. Qəmli olacaqmı? Olmayacaq. Əbcəd neçədir? 1993. Mehdiyyətin ən çətin dövrləridir. Allah deyir ki; “Onlar üçün qorxu yoxdur.” 1993-cü ildə demək ki, bir hücum var mehdiyyətə. “Qəmli olmayacaqlar” deyir Allah, heç bir şey olmayacaq” deyir. Kim bilir, 1993-cü ildə nələr oldu. Baxın, qorxu da olmayacaq, qəmli də olmayacaqlar… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in onun haqqında etdiyi təriflərlə tanınacaq

Hz. Mehdi (ə.s) imanı, zadəganlığı, heybəti, təmkini, nəcib davranışları, gözəl əxlaqı, heç kimdən hədiyyə almaması, əksinə hədiyyəni paylayan olması, bütün insanlara İslamı heç bir ödəniş istəmədən təbliğ etməsi, etdiyi Qurani xidmətlərdən heç bir şəkildə qarşılıq gözləməməsi və hər rəftarıyla İslama faydalı olmasıyla tanınacaq. Müsəlmanlar, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in onun haqqında bildirdiyi bu fəzilətlərini hər yerdə danışacaqlar və bu da hz. Mehdi (ə.s)-ın tanınmasında ayrı bir sübut meydana gətirəcək.

 

Əbul Carud deyərki: İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalama: “… İMAM (HZ. MEHDİ (Ə.S)) NƏ İLƏ TANINAR?” deyə soruşanda belə buyurdu: HİDAYƏVƏ HEYBƏTİ İLƏ VƏ ALİ MƏHƏMMƏDİN, ONUN (HZ. MEHDİ (ə.s)-IN) FƏZİLƏTLƏRİNİTƏSDİQİ İLƏ.”   (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 284)

 

Həris ibn Muğayre-i Nasrı deyərki: İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalama, “İMAM (HZ. MEHDİ… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) zamanında saçı təraşlı bəzi saxta alimlər ortaya çıxacaqdır

Hz. Əli (r.ə) –dən: “AXIRZAMANDA ELƏ BİR QÖVM MEYDANA ÇIXACAQDIR Kİ, QURAN OXUYACAQLAR,  LAKİN BOĞAZLARINDAN AŞAĞIYA  KEÇMƏYƏCƏKDİR. DİNDƏN, OXUN YAYDAN ÇIXMASI KİMİ ÇIXACAQDIRLAR. ONLARLA MÜBARİZƏ ETMƏK HƏR BİR MÜSƏLMAN ÜÇÜN BİR HAQDIR, GÖRÜNÜŞCƏ SAÇLARI TƏRAŞLIDIR.“ 

(Hadislerle Hz. Ali, İmam Nesai, Ebu Abdurrahman Ahmed Bin Şuayb, sf. 142)

0160Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində hz. Mehdi (ə.s) zamanında, yəni Axırzamanda yaşayacaq bəzi saxta din alimlərinə diqqət çəkmişdir. Bəhs olunan hədislərdən biri də, hz. Əli (r.ə)-dən rəvayət edilmişdir. Bu hədisi şərifdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v), bəhs edilən kəslərin ərəbcəni nizamlı və şəddəli danışmaları, Quranı təcvidli (gözəl) oxumaları ilə öyünən, ancaq dinin hökmlərini tətbiqə, Quranın ayələrini düzgün başa düşüb yaşamağa gəldiyində bu mövzuda son dərəcə səmimiyyətsiz bir yol mənimsəyən kəslər olduqlarını ifadə etmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu kəslərin vəziyyətlərini “… Quranı oxuyacaqlar lakin boğazlarından aşağıya enməyəcəkdir…”  şəklində ifadə etmişdir. Sözü gedən saxta din alimləri etdikləri işlər və söylədikləri sözlərlə fərq etmədən Quranın haqq yolundan tamamilə çıxacaqdırlar. Bu kəslər İslamın hakimiyyətindən bəhs edə bilməyəcəklər, müsəlmanların şövqlərini, səylərini qırma məqsədində olacaqdırlar. Səmimi müsəlmanlara xas Allahdan ümidvar olan və təslimiyyətli ruhdan uzaqlaşacaqlar və hadisələrə cahiliyyə insanına aid səthi bir gözlə baxacaqlar. Söylədikləri sözlər Quranla, İslam… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) haqqında fərqli fikirlər ortaya atılacaq, lakin sonra fikirlər birləşəcək

Zamanın sahibi əl-Mehdi (hz. Mehdi (ə.s)) haqqında fərqli fikirlər birləşərək izləyəcək, müxtəlif düşüncələr arasında birləşəcək, onun vəsiləsi ilə ən yaxın dostlarınızın haqları sökülüb çıxardılacaq, onun vəsiləsi ilə düşmənlərinizin pisliklərinə etiraz edəcəksiniz və yer üzünü onun vəsiləsi ilə yaxşılıq və ədalətlə dolduracaqsınız, onun çıxması ilə birlikdə qulların üzərindəki nemətlər və razılıq artacaq. Şərəf və tərif ilə həqiqətlər yerinə qayıdacaq və din onun əli ilə yenidən qurulacaq.

 

(Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani,  Nashr Almas Yayınları, s. 343)

 42

Hz. Mehdi (ə.s) haqqında fərqli fikirlər olacağına hədisdə toxunulmuşdur. Hz. Mehdi (ə.s) haqqında bir-birindən fərqli olan çoxlu fikirlər, yavaş-yavaş haqq və doğru olan fikirdə birləşəcək. cc. Müsəlmanların bu dövrdə çətin təzyiq altında yaşadıqları və haqsızlığa uğradığı bu izahatdan aydın olur. Allahın hz. Mehdi (ə.s)-ı vəsilə etməsi ilə dünyada ədalət, mehribanlıq və etibarlı mühit meydana gələcək. Bu izahat, hz. Mehdi (ə.s)-ın vəsilə olmasından əvvəl dünyada ədalətsizlik və sevgisizliyin hakim olacağına işarə edir. Allahın insanlar üzərindəki razılığı və məmnuniyyəti hz. Mehdi (ə.s)-ın vəsiləsi ilə artacaq. İslam dini hz. Mehdi (ə.s) vəsiləsi ilə əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq və İslam əxlaqı dünyaya hakim olacaq.