Həcc surəsi 41-44 40 55 47-48

Hörmətli Adnan Oktarın 27 oktyabr 2013 tarixli söhbətindən Həcc surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Həcc surəsi 41-ci ayə “Onlar ki” Kim bunlar baxaq? “Onlar ki, yer üzündə özlərini yerləşdirər.” Dünyada, bütün dünyada yerləşdirər. Hərbi, siyasi-hər istiqamətdən. Bu yerləşdirmənin mənası budur. “Onlar ki” bəzilərindən bəhs edir Allah, bir qrup, birlik. “Yer üzündə özlərini yerləşdirər, iqtidar sahibi etsək,” dünya iqtidarı bu. Dünya iqtidarı etsək. Əbcədi neçə? 1979. Hay maşaAllah. Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış tarixi, dəqiq. 1980 deyil, tam 1979. Dəqiq verir. “Onlar ki” bir birliyə xitab edir Allah, “yer üzündə özlərini yerləşdirər.” Yer üzü hara? Dünya. Dünyanın hamısında deyir ayədə, “onları yerləşdirsək” hərbi, siyasi, hər istiqamətdən. Dünya iqtidarını da onlara təslim etsək deyir Allah. 1979 əbcədi.

“Əgər səni yalanlayırlarsa, onlardan əvvəl Nuh, Ad və Səmud qövmü də yalanlanmışdı” deyir Allah. Hamısını yalanladılar deyir Allah. “İbrahim qövmü və Lut qövmü də” deyir. Demək ki, əvvəl bir müqavimət göstərmə var. Müqavimət göstərməyi kim meydana gətirir? Allah. “Mədyən xalqı da (peyğəmbərlərini yalanlamışdı). Musa da yalanlanmışdı.” Hz. Mehdi (ə.s) da yalanlanacaq. “Beləliklə, mən o inkar edənlərə bir müddət tanıdım.” Neçə il? 40 il. Bəzən daha az, bəzən daha çox. “Sonra onları əzabla yaxaladım. Necəymiş” deyir Allah, soruşur, “(mənim hər şeyi alt-üst edib kökdən dəyişdirən)” yıxmağım… ardı...