Hörmətli Adnan Oktarın 27 oktyabr 2013 tarixli söhbətindən Həcc surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Həcc surəsi 41-ci ayə “Onlar ki” Kim bunlar baxaq? “Onlar ki, yer üzündə özlərini yerləşdirər.” Dünyada, bütün dünyada yerləşdirər. Hərbi, siyasi-hər istiqamətdən. Bu yerləşdirmənin mənası budur. “Onlar ki” bəzilərindən bəhs edir Allah, bir qrup, birlik. “Yer üzündə özlərini yerləşdirər, iqtidar sahibi etsək,” dünya iqtidarı bu. Dünya iqtidarı etsək. Əbcədi neçə? 1979. Hay maşaAllah. Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış tarixi, dəqiq. 1980 deyil, tam 1979. Dəqiq verir. “Onlar ki” bir birliyə xitab edir Allah, “yer üzündə özlərini yerləşdirər.” Yer üzü hara? Dünya. Dünyanın hamısında deyir ayədə, “onları yerləşdirsək” hərbi, siyasi, hər istiqamətdən. Dünya iqtidarını da onlara təslim etsək deyir Allah. 1979 əbcədi.

“Əgər səni yalanlayırlarsa, onlardan əvvəl Nuh, Ad və Səmud qövmü də yalanlanmışdı” deyir Allah. Hamısını yalanladılar deyir Allah. “İbrahim qövmü və Lut qövmü də” deyir. Demək ki, əvvəl bir müqavimət göstərmə var. Müqavimət göstərməyi kim meydana gətirir? Allah. “Mədyən xalqı da (peyğəmbərlərini yalanlamışdı). Musa da yalanlanmışdı.” Hz. Mehdi (ə.s) da yalanlanacaq. “Beləliklə, mən o inkar edənlərə bir müddət tanıdım.” Neçə il? 40 il. Bəzən daha az, bəzən daha çox. “Sonra onları əzabla yaxaladım. Necəymiş” deyir Allah, soruşur, “(mənim hər şeyi alt-üst edib kökdən dəyişdirən)” yıxmağım deyir. Necəymiş deyir, bəyəndinizmi? deyir Allah, soruşur. “İnqilabım” deyir. İnqilabım, yəni dəyişikliyim. Dediyimi edirmişəmmi deyir Allah.

“Əgər Allahın, insanların kimini kimiylə rədd etməsi (məğlubiyyətə uğratması) olmasaydı monastırlar, kilsələr, sinaqoqlar” monastır, bax, Allah qoruyur görürsənmi monastırı. Xristian monastırından bəhs edir. Kilsələr, xristian kilsəsindən bəhs edir. Sinaqoqlar, yəhudi sinaqoqlarından bəhs edir. “Və içində Allahın çox xatırlandığı məscidlər” müsəlman məscidləri, “şübhəsiz yıxılıb gedərdi” deyir. Allah bunların hamısını Mən qoruyuram deyir. Monastırları, kilsələri sinaqoqları və məscidləri Mən qoruyuram deyir. Xurafatçı nə edir? Gedib bombalayır sinaqoqu.

Allah Mən qoruyuram deyir, o da gedib yıxır. Allah qoruyun deyir. Allahın əsgəri olaraq siz qoruyun deyir Allah, adam da gəlib sinaqoqu kilsəni bombalayır. Nə üçün? Allah adına edirəm deyir. Hətta məscidi bombalayır. “Allah öz (dini)nə kömək edənlərə qəti kömək edər” deyir Allah. 2007 şəddəsiz, 2056 şəddəli. Dünya hakimiyyətinin tarixini verir; 2007-2056. 2056 təbii çox tarixi bir dövrdür. “Şübhəsiz Allah güclüdür, üstündür.” Məsələn, deyir ki, bu necə oldu? Allah bilə-bilə müsəllət edir, “insanların kimini kimiylə rədd etməsi” biriylə yox edir, Allah onu buxar edir. Və sinaqoqları, kilsələri qoruyuram, Mən belə sinaqoqları məscidləri qoruyuram deyir. Yoxsa normalda edəcəklər deyir. Yıxarlar oraları deyir, amma Mən qoruyuram deyir Allah. Və bu gizli qəhrəmanların adlarını vermir.

Həcc surəsi 55-ci ayə “Kafir olanlar isə, o Saat qəflətən onların başlarının üstünü alanadək, yaxud səmərəsiz bir günün əzabı onlara gəlib yetişənədək, Quran barəsində şəkk-şübhə içində qalarlar” yəni böyük bir fəlakət yetişənə qədər” ondan (Qurandan) yana şübhə içində sür-get (inkarları) qalacaqlar” deyir Allah. Fəlakət bəla gələnə qədər imtina etməzlər deyir Allah. Qurandan şübhələrindən imtina etməzlər deyir. “Onlar səndən, əzabın tezliklə gətirilməsini istəyirlər; Allah, vədinə qəti olaraq müxalifət etməz”deyir. Yaxşı, bəlanı verəcəyəm deyir Allah. Mən söz verdiyimi edərəm deyir. “Həqiqətən, sənin Rəbbinin qatında bir gün, sizin saymaqda olduqlarınızdan min il kimidir.” Allah, iki gündə bəlalarını verir.

İkinci min ildə. Hz. Mehdi (ə.s) və hz. İsa Məsih (ə.s). “Rəbbinin qatında bir gün, sizin saymaqda olduqlarınızdan min il kimidir.” İki gündə Allah işlərini bitirir. İkinci min ildə. Hz. İsa Məsih (ə.s) min ildə Allah qatına geri çıxdı, min ildə endi. Göz açıb-yumana qədər endi çıxdı. Aradan iki min il keçmiş oldu. Soruşsan, hz. İsa Məsih (ə.s)-a nə qədər vaxt keçdi? “Yatdım, oyandım” deyəcək, o qədər. “Məni romalılar əhatə etmişdi” deyəcək, “bir yatırtdı Allah məni indi də oyandım” deyəcək, o qədər. Allah deyir “səni o pisliyin içindən təmizlədim” deyir “pisliklərin içindən təmizlədim, tahir etdim” deyir.

“Təmizlədim göyə aldım, yanıma aldım” deyir “təmizlədim” deyir, “o pisliyin içində səni buraxmadım” deyir, hz. İsa Məsih (ə.s) üçün. “Nə qədər ölkələr vardır ki, xalqı zülm edirkən” və ya idarəçiləri oradakı insanlar, oradakı birlik hamısı “Mən ona bir müddət tanıdım” Allah “bir müddət verirəm” deyir məsələn, on il, iyirmi il, otuz il, “sonra tutdum” deyir Allah. Necə tutur Allah? Dünyaya diqqətlicə baxsanız, tutmanın necə olduğunu görərsiniz. Ölkələri Allahın necə tutduğunu Allah insanlara göstərir. Hər gün göstərir amma anlamazlıqdan gəlirlər. Müddət də tanıyır Allah, bax “müddət tanıdım əvvəl” deyir, “sonra tutdum” deyir. Deyirlər ki, Allah etməz deyirlər. Gözün görmürmü elə tutur, nə hala gətirdiyini də görürsən. “Qayıdışınız yalnız Mənədir” deyir Allah. “Başqa heç bir yerə gedə bilməzlər” deyir.

kurani-kerimdeki-kalp-mucizesi_460x340scale