gözləmək

Peyğəmbərlər də, hz. Mehdi (ə.s)-ı gözləmiş və zühurunu müjdələmişdilər

Quranı-Kərim, təhrif olunmuş Tövrat və İncil araşdırıldıqda və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in 1400 il əvvəl rəvayət etdiyi hədislərə baxıldıqda hamısında həzrəti Mehdi (ə.s)-ın zühurunun müjdələndiyi açıq-aşkar görünür.

Hz. Məhəmməd (s.ə.v)-in dövründə də, hz. İbrahim, hz. Musa və hz. İsa dövrlərində də inananlar üzərində həmişə hz. Mehdi (ə.s)-ın mənəvi varlığı və mənəvi təsiri hiss edilmişdir. Müsəlmanların üzərində onun bir gün zühur edəcəyinin sevinci və həyəcanlı intizarı hakim olmuşdur. Hz. Mehdi (ə.s), digər elçilərdən minlərlə il sonra zühur edəcəyinə baxmayaraq, Allahın, qövmləri xəbərdar edib qorxutmaq üçün göndərdiyi elçiləri və səmimi, qəlbləri Allaha yönəlmiş olan iman sahibləri üzərində onun şəxsi mənəvisinin bəxş etdiyi istək, həyəcan və müjdə həmişə hiss edilmişdir.

Allah dünyanın qədərini hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuruna görə nizamlamışdır. Belə ki, dünya və peyğəmbərlər tarixində baş verən bir çox hadisə həmişə hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildəki zühurunu dəstəklənmişdir, bu zühuru zəruri olan bir əlamətə çevrilmişdir, bu hadisələrdə həmişə hz. Mehdi (ə.s)-ın şəxsi mənəvisinin varlığı müsəlmanlar və səmimi dindarlar tərəfindən həmişə hiss edilmişdir.

 

ALLAH DÜNYANIN TALEYİNƏ HZ. MEHDİ (Ə.S)-IZÜHURUNU LAZIMLI ŞƏKİLDƏ YARATMIŞ… ardı...

 

İman edənlər hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunu həsrətlə gözləyəcəklər

“… Göylərin və yerin sakinləri onun əskikliyi üzündən dərd içində olacaq, iman edən kişilər və iman edən qadınlar onun yoxluğunda həsrətgözləyəcəklər və qarışıqlıq içində olacaqlar!”

 

(El-Sahife El-Mehdiye’den Seçme Dualar, Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, səh. 65 Kifayetul Athar: 158; El-Bihar 36: 337 və 51: 109)

3%20(2)Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) hədisində, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəlki dövrdə həm iman edənlərin, həm də yerdəki və göydəki canlıların hz. Mehdi (ə.s)-ın həsrətlə zühurunu gözləyəcəklərini bildirmişdir. Hz. Mehdi (əs)-ın əvvəldə iman edənlərin zülm və təzyiq altında çətinliklərlə dolu bir həyatlarının olacağına diqqət çəkmişdir. Həmçinin, darvinist və materialist sistemin hakim olduğu dünya nizamı içində yaşamaları səbəbiylə insanların çətinlik çəkəcəklərini, ancaq bir tərəfdən də dərin bir həsrət içində hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuruyla yaranan dinclik və təhlükəsizlik mühitinin ümidini daşıyacaqlarını xəbər vermişdir.

 

Həqiqətən də, hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəlki dövrdə dünyaya hakim olacaq sevgisizlik, kin və düşmənçilik ruhu və bu ruh halının meydana gətirdiyi narahatlıq, qarışıqlıq, və anarxiya mühitləri möminlərin hz. Mehdi (ə.s)-a olan bu həsrətlərini daha da gücləndirəcək.

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın bu əsrdə gəlməyəcəyini ya da daha sonra gələcəyini iddia edən bəzi kəslərin bu iddiaları, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in rəvayət etdiyi hədislərlə açıq bir şəkildə təkzib olunmuşdur. Məsələn, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən bir hədisdə:
“İnsanlar 1400-cü ilində hz. Mehdi (ə.s)-ın yanında toplanacaqlar.”(Risalətul Hurucül Mehdi, səh. 108)  ifadəsiylə hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildə zühur edəcəyi açıq bir şəkildə xəbər verilmişdir. Yenə, son 1000 ilin ən böyük İslam alimi ustad Səid Nursi külliyyatında hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildə zühur edəcəyini bildirmişdir:

 

“Gələcəkdəki dünyəviyyədə (dünyanın gələcəyində) 1400 il sonra gələcək bir həqiqəti əsrlərində yaxın zənn etmişdilər.” (Sözlər, səh. 318)

Həqiqətən də hicri 1400-cü ilin başlamasıyla birlikdə Peyğəmbərimiz (s.ə.v) tərəfindən bildirilən Axırzaman əlamətləri tək-tək və bir–birinin arxasınca reallaşmağa başlamışdır.
Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən bir çox hədis böyük islam alimi İmam Rəbbaninin məşhur əsəri “Məktubatı Rabbani”, əhli sünnə hədis ədəbiyyatında ən əhəmiyyətli altı kitabdan biri olan “Sünəni Əbu Davuda” iştirak etməkdə, bundan başqa Səid Nursi həzrətlərinin əsərlərindən olan “Barla Lahikası, Kastamonu Lahikası və Şualarda” dəfələrlə və yenə Ustadın hicri 1327-ci ildə Şamda Əməvi Məscidində on min adama verdiyi xütbəsində (Hutbeyi Şamiyədə) hz. Mehdi (ə.s)-ın hicri 1400-cü ildə çıxacağı çox açıq bir şəkildə ifadə edilir.
(Bu mövzuyla əlaqədar digər məlumatlar üçün bax:… ardı...

 

Hz. İsa (ə.s)-ın gəlməyəcəyini söyləyənlərin bu səhv düşüncədə olmaqlarının bir səbəbi  də, İslamda bir xilaskar gözləntisi olmadığı iddiasıdır.

Allah tarix boyu insanlara göndərdiyi peyğəmbərlər vasitəçiliyi ilə doğru yolu göstərmişdir. Bəzən də insanların din əxlaqından uzaqlaşdıqları, pozulma və degenerasiyanın yayıldığı dövrlərdə Rəsul hökmündə təbliğ edənlər göndərərək insanları qaranlıqdan işıqlığa çıxartmışdır. Hər əsrin əvvəlində bir mücəddidin gələcəyi hədislərdə belə xəbər verilir:

Əbu Hüreyrənin rəvayətinə görə, Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur:
“Həqiqətən Əziz və Cəlil olan Allah HƏR ƏSRİN ƏVVƏLİNDƏ bu ümmətin dinini bidatlardan (dinin əslində olmayan sonradan əlavə edilmiş batil inanclardan) təmizləyən, yeniləyən (elm sahibi) bir şəxs göndərər.” (Sünen-i Ebu Davud, 5/100)

İmam Rəbbani Həzrətləri isə belə deyir:

“HƏR ƏSRİN ƏVVƏLİNDƏ  bu ümmətin din alimlərinin arasından BİR MÜCƏDDİD ÇIXACAQ və şəriəti (Quran əxlaqı və fəziləti ilə Peyğəmbərimizin (s.ə.v) sünnəsini) canlandıracaq. (Mektubat-ı Rabbani, 1/520)

Necə ki, Quranda da, darlıq və çətinlik içində olan insanların Allaha, onlar  üçün bir xilaskar  və qoruyucu göndərməsi üçün dua etdikləri xəbər verilmişdir:

Sizə nə olub ki, Allah yolunda və: “Ey Rəbbimiz! Bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən çıxart, bizə Öz tərəfindən bir himayəçi təyin et, bizə Öz tərəfindən bir yardımçı təyin et!” – deyən zəif kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz? (Nisa Surəsi, 75)… ardı...

 

Hz. Mehdini gözləmək ibadətdir

“Qaimimiz Mehdinin yoldaşları arasında olmağı ümid edən kəslər onu gözləməli, şəfqətli və yaxşı davranışları mənimsəməlidir.” (Remembrance of The Beloved, Questions and Answers About Imam Mahdi (p. b. u. h), By Seyed Husain Husaini)

header-resim1