Hz. Mehdini gözləmək ibadətdir

“Qaimimiz Mehdinin yoldaşları arasında olmağı ümid edən kəslər onu gözləməli, şəfqətli və yaxşı davranışları mənimsəməlidir.” (Remembrance of The Beloved, Questions and Answers About Imam Mahdi (p. b. u. h), By Seyed Husain Husaini)

header-resim1