görülməmiş

vesileolduklari08Zülm və təcavüz, haqsızlıq dünyanın hər tərəfini əhatə edib. Çox az sayda insan bu bəlanın içinə girməmişdir. Dünyanın heç bir dövründə bu dərəcə şiddətli, mütəşəkkil izdiham, guya elm və texnologiya ilə dəstəklənilən küfr və dəlalət hücumu olmamışdır. Dünya tarixinin küfr və dəlalət baxımından ən şiddətli dövründəyik. Allah heç bir şeyi qarşılıqsız yaratmaz. Allah küfr və dəlalətin çox güclü qarşılığını yaratmışdır. Hz. Mehdi (ə.s) və hz. İsa (ə.s) birlikdə Allahın istəyilə bu küfr və dəlalət atəşini bu əsrdə söndürəcəklər.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində verilən məlumatlara görə, hər növ məhsul və mal bolluğu, təhlükəsizlik, etibar və ədalətin təmini, dinclik və səadət, maddi-mənəvi hər cür imkanın insanların rahatlığı, sevinci və dincliyi üçün istifadə edilməsi, ehtiyacların təmin olunması, istəyənə istədiyindən sayılmadan qat -qat çox verilməsi hz. Mehdi dövrünün ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri olacaq. Hz. Mehdinin vəsiləsiylə meydana gələcək bu ədalət və dinclik mühiti çox geniş diametrdə və çox bənzərsiz olacaq. Mövzuyla əlaqədar Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-dən rəvayət edilən hədislərdən bəziləri belədir:

 

“Qiyamətin qopması üçün zamanda yalnız bir gündən başqa vaxt qalmamış olsa da, Allah mənim Əhli-beytimdən bir şəxsi göndərəcək, yer üzü zülmlə dolduğu kimi, O YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.” (Süneni Ebu Davud, 5/92)

“Hz. Mehdi məndəndir, yer üzü zülm və işgəncə ilə… ardı...