girmək

Adnan Oktarın 12 yanvar 2011-ci il Kaçkar Tv-dəki söhbətindən

 

Adnan Oktar: Hay maşaAllah. Bismillah. Şeytandan Allaha sığınıram. İsra surəsi. Biz Quranda möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik”. Şeytandan Allaha sığınıram. Çox əhəmiyyətlidir bax, “Quranda möminlər üçün şəfa”, yəni ruhən və fiziki cəhətdən şəfa, xəstəliklərə həll yoludur, müalicəvidir deyir, Quran. Dünyadakı bütün xəstəliklərin, bəlaların, dərdlərin mənşəyinə baxsaq ya stressdir, ya gərginlikdir, ya qorxudur, ya tədbirsizlikdir, Quran bunların hamısına həll yoludur deyir, Allah, inşaAllah. Və mərhəmət olan ayələr nazil edirik. Bu ayələr zalımların ancaq ziyanını artırır”. “De: “Ey Rəbbim! Məni daxil olacağım yerə yaxşılıqla daxil et; məni çıxacağım yerdən də yaxşılıqla çıxart. Öz tərəfindən mənə yardım edən bir qüvvət ver”. Bu qüvvət Quranda sultan olaraq keçir, sultan. “Və sultanla məni dəstəklə” -deyir, inşaAllah. Bunu daha əvvəl söyləmişdik. O mənəvi dərinliyə girərkən, mənəvi cəzbə halına girərkən birinin kömək etməsi əhəmiyyətlidir. Bir adamın kömək etməsi əhəmiyyətlidir. Tək başına girsə çətinlik çəkər. Onun üçün mütləq bir köməkçisi olmalıdır, inşaAllah. “Müşriklər səni, sənə vəhy etdiyimizdən az qala döndərəcəkdilər ki, Qurandan başqa bir şeyi Bizə aid edəsən. Belə olduğu halda onlar səni… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı mübarizə aparan çox sayda din alimi olacaq

“ÜMMƏTİMDƏN BAŞI SARIQLI YETMİŞ MİN ALİM ADAM, DƏCCALA TABE OLACAQLAR.”(İmam Ahmed Bin Hanbel, Müsned, səh. 796)

Hədisdə Allaha, Qurani Kərimə və Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-ə düşmənçilik aparan, buna görə də Quran əxlaqını və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnətinə qarşı çıxmağa çalışan, hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı ciddi mübarizə aparan dəccalın əmrinə girmiş çox sayda darvinist və materialist din alimlərin olacağı bildirilmişdir.R0266