geniş

Hz. Mehdi (ə.s)-ın bütün bədəni geniş olacaq

Yəhya ibn Nufaldan, hətta Musa ibn Cəfər (ə.s) ikindi namazından sonra əllərini qaldırar və dua edər. Ondan kimin üçün dua etdiyini soruşdum. O, belə cavab verdi:  Məhəmməd (s.ə.v) ailəsindən əl-Mehdi üçün və davam etdi: “GENİŞ QARINLIDIR, … BALDIRLARI ÇOX ENERJİLİDİR. ÇİYİNLƏRİ GENİŞDİR…, ONUN GECƏSİ ALLAHA BOYUN ƏYƏRƏK VƏ SƏCDƏ EDƏRƏK ULDUZLARA KEŞİK TUTACAQ, ONU GÜNAHLANDIRANLARIN ATTIĞI BÖHTANLAR ONA ALLAHIN HÜZURUNDA TƏSİR ETMƏYƏCƏK, O NURDUR, ALLAHIN ƏMRİ İLƏ ÇIXACAQ(Bihar’ul Envar: 86-81)

 

Əbu Cəfər, İmam Məhəmməd Baqir (ə.s) həzrətləri yoluyla, Əhli-beytin lideri, həzrətləri, möminlərin əmiri (ə.s)-ın minbərdən söylədiklərini nəql etmişdir:

“AXIR ZAMANDA SOYUMDAN BİR ADAM ÇIXACAQ, … AÇIQ VƏ GENİŞ QARINLI OLACAQ, BUD SÜMÜKLƏRİ GENİŞ VƏ BÖYÜK, DİQQƏTƏ ÇARPAN OLACAQ, …”  (İmam Hz. Mehdi (ə.s.)-ın Həyatı, Allame Bakir Şərif əl- Qureyşi)        

 

Bir başqa hədisdə həzrəti Əli (ə.s) təkrar İmam Mehdi (ə.s)-dan bu sözlərlə bəhs edir:

“GENİŞ ALINLIDIR … AÇIQ VƏ GENİŞ QARINLIDIR, BUDLARI GENİŞDİR…”  (Yenabi-ül Mevedde, səh. 423)    

 97

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ın Axırzamanın ən böyük qütbü  sahibi zaman hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar olaraq… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) geniş quruluşlu, yəni heybətli olacaq

• Əbdülməlik İsami: Məkkədə qalan tanınmış tarixçilərdəndir. O, “Sımt-ul Nucum-il Avali” deyə tanınan dörd cildlik tarix kitabında belə yazır: “…O (HZ. MEHDİ (Ə.S) MÜNASİB, gözəl üzlü, gözəl saçlı, incə burunlu və GENİŞ ÜZLÜ BİR GƏNCDİR”.

(Sımt-ul Nucum-il Avali, c. 4, s. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-i Taha, s. 157)
• “Mehdi məndəndir. ALNI GENİŞ, … (Ebû Dâvud. 4285)

Onun ALNI GENİŞ, burnu isə incə olacaq. .(Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5.Cilt, sf. 365)

• O, AÇIQ ALINLI, kiçik burunlu. …(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, “Kıyamet Alametleri”)

• Mehdi məndəndir… AÇIQ ALINLIDIR. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)

• O, AÇIQ ALINLIDIR. (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Fevaidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

• … Əbul Carud deyir ki: İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalama: “…İMAM (HZ. MEHDİ (Ə.S) NƏ İLƏ TANINAR?” deyə ifadə elədikdə belə buyurdu:

“HİDAYƏT VƏ HEYBƏTİ İLƏ VƏ ALİ MƏHƏMMƏDİN, ONUN (HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN) FƏZİLƏTLƏRİNİ TƏSDİQİ İLƏ”. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 284)

574

• Həris İbn Muğayrə-i Nasrı deyir ki: İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalama, “İMAM (HZ. MEHDİ (Ə.S.) NƏ İLƏ TANINAR?” deyə… ardı...