Hz. Mehdi (ə.s)-ın bütün bədəni geniş olacaq

Yəhya ibn Nufaldan, hətta Musa ibn Cəfər (ə.s) ikindi namazından sonra əllərini qaldırar və dua edər. Ondan kimin üçün dua etdiyini soruşdum. O, belə cavab verdi:  Məhəmməd (s.ə.v) ailəsindən əl-Mehdi üçün və davam etdi: “GENİŞ QARINLIDIR, … BALDIRLARI ÇOX ENERJİLİDİR. ÇİYİNLƏRİ GENİŞDİR…, ONUN GECƏSİ ALLAHA BOYUN ƏYƏRƏK VƏ SƏCDƏ EDƏRƏK ULDUZLARA KEŞİK TUTACAQ, ONU GÜNAHLANDIRANLARIN ATTIĞI BÖHTANLAR ONA ALLAHIN HÜZURUNDA TƏSİR ETMƏYƏCƏK, O NURDUR, ALLAHIN ƏMRİ İLƏ ÇIXACAQ(Bihar’ul Envar: 86-81)

 

Əbu Cəfər, İmam Məhəmməd Baqir (ə.s) həzrətləri yoluyla, Əhli-beytin lideri, həzrətləri, möminlərin əmiri (ə.s)-ın minbərdən söylədiklərini nəql etmişdir:

“AXIR ZAMANDA SOYUMDAN BİR ADAM ÇIXACAQ, … AÇIQ VƏ GENİŞ QARINLI OLACAQ, BUD SÜMÜKLƏRİ GENİŞ VƏ BÖYÜK, DİQQƏTƏ ÇARPAN OLACAQ, …”  (İmam Hz. Mehdi (ə.s.)-ın Həyatı, Allame Bakir Şərif əl- Qureyşi)        

 

Bir başqa hədisdə həzrəti Əli (ə.s) təkrar İmam Mehdi (ə.s)-dan bu sözlərlə bəhs edir:

“GENİŞ ALINLIDIR … AÇIQ VƏ GENİŞ QARINLIDIR, BUDLARI GENİŞDİR…”  (Yenabi-ül Mevedde, səh. 423)    

 97

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ın Axırzamanın ən böyük qütbü  sahibi zaman hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar olaraq bildirdiyi xəbərlər arasında hz. Mehdi (ə.s)-ın fiziki xüsusiyyətləri çox təfərrüatlı bildirilmişdir. Bu xüsusiyyətlərindən biri də hz. Mehdi (ə.s)-ın eyni Peyğəmbərimiz (s.ə.v) kimi heybətli və geniş quruluşlu olmasıdır. Yuxarıdakı hədisdə də hz. Mehdi (ə.s)-ın geniş qarınlı və geniş çiyinli olduğuna diqqət çəkilmişdir. Ayrıca hz. Mehdi (ə.s)-ın sürətli getdiyi, yəni canlı, hərəkətli bir fitrətə sahib olduğu da aydın olur.