Furqan surəsi

ADNAN OKTARIN A9 TV VƏ SAMSUN AKS TV-dəki CANLI SÖHBƏTİ

(14 APREL 2011; 00:30)

Furqan surəsi 7; “Dedilər ki: “Bu elçiyə nə olur (bu Mehdi (ə. s)-a nə olur)? Yemək yeyir və bazarlarda gəzir? Nə üçün ona özü ilə birlikdə xəbərdarlıq edən bir mələk göndərilmədi?“. “Başının üstündə mələk olsun” deyirlər.  “Mehdi (ə.s)-ın başının üzərində bir mələk olsun, görək” deyir. Müşriklər, kafirlər bunu söyləyir.

Furqan surəsi 30; “Və elçi”, o dövrün Mehdi (ə.s)-ı; “Dedi ki: “Ey Rəbbim! Qövmüm bu Quranı tərk etdi!”. Bu eyni zamanda axırzamanda baş verəcək hadisədir. Hz. Mehdi (ə.s) dövrünə işarə edən bir ayədir, çox açıqdır. Quran ilk dəfə tərk edilmişdir. 1300 il Quran buraxılmamışdır, amma 1400-cü ildə İslam aləmində Quran tərk edilmişdir. Türk milləti də Quranın bayraqdarıdır, inşaAllah.

“Belə; Biz, hər peyğəmbərə” hər Mehdi (ə.s)-a, günahkarlardan bir düşmən” dəccal “etdik. Yol göstərici və yardımçı olaraq Rəbbin yetər”. Mütləq hər peyğəmbərin əksinə gedən bir dəccal olur. 31-ci ayə ona işarə edir, 25-ci ayə; “Göyün buludlarla parçalanacağı”, buludlar parça-parça açılır, kosmosu görəcəyik. Səmadakı o mavi təbəqə ayrılır, birbaşa kosmos görünür. “Və mələklərin   endiriləcəyi gün”, nə  zaman mələklər görülürmüş? Qiyamət günü. Allah; “qiyamətdə görünəcək” deyir. İmtahan qalxmış olur çünki.

sqr05eft0

“O gün, gerçək mülk,… ardı...

 

Cənab Adnan Oktarın 17 dekabr 2012 tarixli söhbətindən Furqan surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: 77-ci ayədə Allah deyir ki; “De ki: “Sizin duanız olmasaydı Rəbbim sizə dəyər verərdimi?” “Duanız olmasaydı Rəbbim sizə dəyər verərdimi?” Dua hər gün olacaq. Allaha dua etmək çox zövqlüdür. Sevinc verər. Rahatlıqdır dua. Yəni böyük nemətlərdən biridir.

quran