ADNAN OKTARIN A9 TV VƏ SAMSUN AKS TV-dəki CANLI SÖHBƏTİ

(14 APREL 2011; 00:30)

Furqan surəsi 7; “Dedilər ki: “Bu elçiyə nə olur (bu Mehdi (ə. s)-a nə olur)? Yemək yeyir və bazarlarda gəzir? Nə üçün ona özü ilə birlikdə xəbərdarlıq edən bir mələk göndərilmədi?“. “Başının üstündə mələk olsun” deyirlər.  “Mehdi (ə.s)-ın başının üzərində bir mələk olsun, görək” deyir. Müşriklər, kafirlər bunu söyləyir.

Furqan surəsi 30; “Və elçi”, o dövrün Mehdi (ə.s)-ı; “Dedi ki: “Ey Rəbbim! Qövmüm bu Quranı tərk etdi!”. Bu eyni zamanda axırzamanda baş verəcək hadisədir. Hz. Mehdi (ə.s) dövrünə işarə edən bir ayədir, çox açıqdır. Quran ilk dəfə tərk edilmişdir. 1300 il Quran buraxılmamışdır, amma 1400-cü ildə İslam aləmində Quran tərk edilmişdir. Türk milləti də Quranın bayraqdarıdır, inşaAllah.

“Belə; Biz, hər peyğəmbərə” hər Mehdi (ə.s)-a, günahkarlardan bir düşmən” dəccal “etdik. Yol göstərici və yardımçı olaraq Rəbbin yetər”. Mütləq hər peyğəmbərin əksinə gedən bir dəccal olur. 31-ci ayə ona işarə edir, 25-ci ayə; “Göyün buludlarla parçalanacağı”, buludlar parça-parça açılır, kosmosu görəcəyik. Səmadakı o mavi təbəqə ayrılır, birbaşa kosmos görünür. “Və mələklərin   endiriləcəyi gün”, nə  zaman mələklər görülürmüş? Qiyamət günü. Allah; “qiyamətdə görünəcək” deyir. İmtahan qalxmış olur çünki.

sqr05eft0

“O gün, gerçək mülk, Rəhman (olan Allah)ındır. İnkar edənlər üçün olduqca çətin bir gündür” deyir, Allah. Allah çox böyük ağrılar çəkəcəklərini, hətta ağrının şiddətindən saçlarının dümağ olacağını söyləyir, Allah. “Sən onları sərxoş zənn edərsən, halbuki sərxoş deyildirlər”. Amma ayaqda duracaq halları yoxdur, nə danışdıqlarından xəbərləri yoxdur. “O qədər çox qorxacaqlar” deyir,  Allah. “O gün, zülm edən, əllərini (hirslə) dişləyərək (belə) deyər: “Ah kaş ki, elçiylə birlikdə bir yol tutmuş olsaydım (kaş ki Mehdi (ə.s)-a uysaydım) deyəcəklər”” deyir. Hansı Peyğəmbərdirsə o.

““Vah təəssüflər mənə, nə olardı da filankəsi dost tutmasaydım” deyəcəklər” deyir, Allah. “Yoldaşlarına uyduqları üçün çox peşman olacaqlar” deyir, Allah. “Səni gördükləri zaman, səni yalnız lağ mövzusu etməkdədirlər”. Hər Mehdi (ə.s)-da, hər Peyğəmbərdə bunu edirlər. “Allahın elçi olaraq göndərdiyi budurmu, nədir bunun xüsusiyyəti”. Eyni şəkildə Mehdi (ə.s)-a da bunu edəcəklər. “Allahın Mehdi (ə.s) olaraq göndərdiyi budurmu” deyəcəklər, bəzi qafillər, inşaAllah.

“Onların sənə gətirdikləri heç bir nümunə yoxdur ki, Biz (ona qarşı) sənə haqqı və ən gözəl şərh tərzini gətirmiş olmayaq”, 33-cü ayədə yenə Mehdi (ə.s)-a işarə edən bir ayədir. Çox mükəmməldir. Ayə nə deyir; “Onların sənə gətirdikləri elə bir nümunə yoxdur ki”, Darvinizm, materializm hər cür nümunələrə qarşı. “Biz (ona qarşı) sənə haqqı və ən gözəl yozumu vermiyək”. “Mükəmməl cavab verəcəksən” deyir, Allah. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə xitab edir, Mehdi (ə.s)-a işarə edir. Furqan surəsi 52-ci ayə; “Elə isə kafirlərə itaət etmə və onlara qarşı (Quranla) böyük bir mübarizə apar”— (təbliğ et, İslamı yay və böyük bir hərəkat başlat)” deyir. 1979, hicri 1400 hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxdığı tarixi verir. “Dəccaliyyətə itaət etmə, dünya səviyyəsində bir cihad apar”. Tam hicri 1400 tarixini verir, 1979-cu il tarixini verir, baxa bilərlər.

al-quran