fitnə

Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə bütün müharibələr, zülm və fitnələr sona çatacaqdır

Hz. Mehdi (ə.s)-ın dövründə fitnə və döyüş atəşi sönəcək, zülm, gecə basqınları və yağmalama adəti ortadan qalxacaq, müharibələr yox olacaq. (El-Mehdiyy-il Mev’ud, cild. 1, səh. 264)

Hz. Mehdi (ə.s) insanları böyük bir bəladan, hər kəsi ehtiva edən və kor bir fitnədən qurtaracaq. (El-Mehdiyy-il Mev’ud, cild. 1, səh. 264)

Bəli, dünyanı fitnə və düşmənçilik bürüyəndə, hər yer zülm, fəsad və talan etməklə dolduqda, dəlalət və inhiraf qalalarını dağıtmaq (haqqı qoyub batilə sapan mərkəzləri fikirlə təsirsiz hala gətirmək), qaranlıq və daş ürəkləri tövhid, insaniyyət və ədalət nuruyla işıqlandırmaq üçün Allah uca islahatçısını (hz. Mehdi (ə.s)-ı) göndərəcək. (El-Mehdiyy-il Mev’ud, cild. 1, səh. 310)


R0006

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışından əvvəl, tozlu-dumanlı bir fitnə olacaq

“Tozlu-dumanlı, qaranlıq bir fitnə olacaq, bunu digərləri də izləyəcək…”   

(Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)   

 

Bu hədisdə isə, Mehdinin çıxışından əvvəl, tozlu-dumanlı, qaranlıq bir fitnənin olacağından bəhs edilir. Fitnə-insanın ağlını və ürəyini birbaşa haqq və həqiqətdən uzaqlaşdıran şeydir, “döyüş, azğınlıq, qarışıqlıq, ixtilaf, münaqişə” kimi mənaları bildirən bir sözdür.* Hədisdə bu fitnənin ardından toz-duman olacağı bildirilir. Həmçinin, bu fitnənin “qaranlıq” kimi xarakterizə edilməsi, haradan gəldiyi naməlum olan, gözlənilməz bir hadisənin olacağına işarə edə bilər.

Buna görə bəhs edilən hədisin, 11 Sentyabr 2001-ci il tarixində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu York və Vaşinqton şəhərlərində yaranan, dünya tarixinin ən böyük terror hadisəsi kimi tanınan hücuma işarə edə bilər. Televiziya ekranlarında və qəzetlərdə göstərildiyi kimi, bu iki böyük terror hadisəsindən sonra böyük bir toz buludu və duman ətrafı bürümüşdü.

a13

Nyu Yorkda Dünya Ticarət Mərkəzinə və Vaşinqtonda Pentaqon binasına dəyən təyyarələrin yanacaqlarının səbəb olduğu partlayışları nəticəsində böyük bir duman yaranmış və bu duman bütün şəhərdən və hətta ətraf şəhərlərdən görünəcək dərəcədə yüksəlmiş və yayılmışdır. Partlayış nəticəsində çökən binalar isə, daha da böyük bir duman buludunun əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur, hətta ətrafdakı insanların üstləri tamamilə toza bulaşmışdır.

Bu hadisə,… ardı...

 

4544- Ata ibn Səiddən İbni Eşazın başçı olduğu günlərdə Əbdürrəhman əl-Hadrami xütbəsində Rəsulullahdan belə rəvayət edildiyini dedi: “Ümmətimin sonunda elə kəslər olacaq ki, ilk ümmətimə verilən savabın eynisi onlara da veriləcək. FİTNƏ ƏHLİYLƏ MÜBARİZƏ EDƏRLƏR VƏ İNSANLARA YAXŞILIĞI ƏMR EDƏR, PİS ŞEYLƏRDƏN ÇƏKİDİRƏRLƏR.” (İbn Həcər Askalani, Metalibi Əliyə)

98972b4115tl3aa0